Semináře

Seminář (o filosofických otázkách matematiky a fyziky) se koná vždy každé dva roky na Gymnáziu Velké Meziříčí.

Hlavní pořadatelé:


Seminář Matematika, fyzika a podpora jejich výuky

Expertní skupina Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů
Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF Gymnázium Velké Meziříčí

Matematika, fyzika a podpora jejich výuky

Seminář navazuje na dlouholetou tradici seminářů o filosofických otázkách matematiky a fyziky.
Seminář se konal 23. až 26. srpna 2010 na Gymnáziu Velké Meziříčí.

XIV. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

XIV. seminář se konal 18. až 21. srpna 2008 na Gymnázium Velké Meziříčí.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru