Informace

Níže naleznete informace pro uchazeče o studium na GVM.

Nový způsob podání přihlášek ve školním roce 2024/2025

Logo GVMV roce 2024 můžete do prvního kola přijímacích zkoušek v termínu od 1. do 20. února podat až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Další podrobnosti v souboru pdfNový způsob podání přihlášek ve školním roce 2024/2025 (163 KB).

 

Informace pro uchazeče o studium

Logo GVMpdfInformace pro uchazeče o studium (1,79 MB)

Základní informace o škole
Přijímací řízení
Odpoledne otevřených dveří
Přijímačky nanečisto
Zaměření školy
Učební plány

Webové stránky k přijímacímu řízení

Logo GVMProtože se mění systém přijímacího řízení pro uchazeče o studium na středních školách, byla spuštěna webová stránka www.prihlaskynastredni.cz pro přijímací řízení. Je rozdělena pro jednotlivé aktéry (uchazeče a jejich zákonné zástupce, pro základní školy, pro střední školy). Webová stránka bude postupně doplňována o další informace, například o návody, jak postupovat v přijímacím řízení.

Jednotlivé kraje rovněž chystají informační kampaň věnovanou novému přijímacímu řízení.

Přestože v nových podmínkách přijímacího řízení není pro SŠ závazné, aby braly na zřetel studijní výsledky uchazečů ze základní školy, na GVM budou i nadále studijní výsledky součástí bodového systému k přijetí. Stejně tak tomu bude i u výrazných studijních úspěchů (viz kritéria pro minulé přijímací řízení https://www.gvm.cz/images/stories/prijimacky/prij_zk_2023-2024.pdf).

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru