Komise biologie

Anatomické a Mendelovo muzeum Brno

Anatomické a Mendelovo muzeum BrnoStudenti 3. ročníku GVM navštívili dne 11. 4.  2024 Anatomické muzeum Lékařské fakulty profesora Žlábka a Mendelovo muzeum v Brně. Bohatá a moderní sbírka anatomických preparátů Anatomického muzeu MUNI je plně srovnatelná s jinými evropskými anatomickými muzei. V současné době je v muzeu vystaveno více než 600 zajímavých exponátů. Sbírky anatomického muzea jsou rozděleny podle jednotlivých systémů a jsou přehledně uloženy. Anatomické muzeum slouží především výuce anatomie studentům Lékařské fakulty MU a odborníkům z klinické praxe.

Jak z DNA vzniká protein? Jaký je rozdíl mezi šlechtěním a genetickými modifikacemi? Na tyto otázky dostali studenti odpovědi při výukovém programu v Mendelově muzeu. Studenti se na základě modelových problémů naučili rozeznávat rozdíly a podobnosti mezi šlechtěním a genetickými modifikacemi. Během programu si také prověřili své schopnosti rozlišovat fake news a pravdivé informace o GMO. Exkurzi jsme zakončili komentovanou prohlídkou, která nás zavedla až k Mendelově včelínu. Prohlédli jsem si nově postavený skleník na původních základech, kde Mendel prováděl své pokusy s hybridizací rostlin, nebo místo, kde stávala oranžerie.

Anatomické a Mendelovo muzeum BrnoAnatomické a Mendelovo muzeum BrnoAnatomické a Mendelovo muzeum Brno

Anatomické a Mendelovo muzeum Brno

Výzkum a poznání: Cesta skrze Detašované pracoviště Studenec

Exkurze Detašovaného pracoviště StudenecV úterý 9. dubna 2024 jsme v rámci semináře přírodních věd navštívili Detašované pracoviště Studenec. Celým dnem nás provázela odborná pracovnice Alena Fornusková, která nám krátce představila celé pracoviště, jež je součástí Ústavu biologie obratlovců. Zaměřují se zde na výzkumné aktivity s možnými aplikacemi v biomedicíně, ochraně druhů i celých ekosystémů a epidemiologii.

Prvním stanovištěm byla laboratoř, kde jsme se dozvěděli o sekvenaci DNA a genetice v přírodě. Z laboratoří jsme se přesunuli ven, kde na nás čekal ornitolog, který nám představil skupinu pěvců. Měli jsme možnost vidět některé druhy a způsob označení ptáků v terénu. Po krátké pauze nás čekala laboratoř zaměřená na chov čolků. Viděli jsme několik běžných druhů i vzácnější jedince. Posledním, pro nás nejlepším stanovištěm, bylo chovné zařízení pro drobné savce. Jeden z pracovníků nám ukázal, jak probíhají chov a výzkum. Klidnější jedince jsme si mohli dokonce vzít do rukou, včetně myšek starých pouze několik hodin. Exkurzi jsme zakončili přednáškou profesora Josefa Bryji o jeho expedici v Africe. Vyprávěl nám o svém výzkumu drobných hlodavců v africkém pralese.

Exkurze pro nás byla velkým přínosem v oblastech ekologie, genetiky i praktického výzkumu. Dozvěděli jsme se, že toto pracoviště nabízí možnosti podpory studentů v rámci bakalářských prací, SOČek a dalších aktivit.

Za přírodovědný seminář Tereza Dvořáková a Nela Geisselreiterová

Exkurze Detašovaného pracoviště StudenecExkurze Detašovaného pracoviště StudenecExkurze Detašovaného pracoviště Studenec

Na exkurzi v novoměstské nemocnici

Gymnazisté na exkurzi v novoměstské nemocniciV úterý 12. 12. 2023 jsme se společně s paní učitelkou Marešovou a panem učitelem Dočkalem vydali na exkurzi do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Rozdělili jsme se do dvou skupin, kdy jedna dostala možnost zjistit, jak to probíhá na odděleních hematologie, magnetické rezonance a centrální sterilizace, druhá skupina navštívila CT, laboratoř a lékárnu. Měli jsme možnost mluvit s odborným personálem, zeptat se jich, co jejich práce obnáší, a zodpověděli i další dotazy, které nás zajímaly.

Ke konci exkurze se skupiny spojily a obě si vyslechly základy první pomoci. Poté jsme si všichni mohli vyzkoušet první pomoc na trenažéru a také jsme byli informováni o aplikaci Záchranka. Poslední částí programu byla simulace laparoskopické operace, kterou si mohli všichni žáci vyzkoušet. Tato exkurze nás obohatila znalostmi a usnadnila nám rozhodování o našem budoucím povolání.

Veronika Ouředníčková a Vendula Pelánková, 6. A

Gymnazisté na exkurzi v novoměstské nemocnici

Gymnazisté na exkurzi v novoměstské nemocnici

Gymnazisté na exkurzi v novoměstské nemocnici

Cenu Učené společnosti ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských žáků České republiky získal žák GVM Vítězslav Havlíček

Učená společnost ČRUčená společnost České republiky každoročně vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský žák“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých a humanitních oborech. Návrhy na udělení ceny podávají členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže.

Soutěž Středoškolská odborná činnost, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a garantem NPI ČR, spolupracuje se Sdružením na podporu talentované mládeže a prostřednictvím tohoto Sdružení nominovala žáky, kteří se zúčastnili 42. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, jež proběhla v loňském roce distanční formou. Odborná porota a ústřední komise SOČ podala celkem 15 nominací žáků na tuto cenu, ocenění získalo sedm z nich:

 • Michal Bravanský, žák Gymnázia M. Koperníka v Bílovci, za práci „Měj přehled: agregátor zpráv“, který soutěžil v oboru Informatika;
 • Šárka Odstrčilová, žákyně Gymnázia Brno Vídeňská, obhajovala práci „Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského“ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí;
 • Ema Grofová, žákyně Gymnázia Matyáše Lercha Brno, obhajovala práci „Vliv fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách“ v oboru Biologie;
 • Martina Hanusová, žákyně Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, za práci „Měření rizikových vlastností lithiových akumulátorů“ v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace;
 • Šimon Sukup, žák Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, za práci „Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy“ v oboru Fyzika;
   
 • Vítězslav Havlíček, žák Gymnázia Velké Meziříčí, obhajoval práci „Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů“ v oboru Biologie;
   
 • Zdeněk Pezlar, žák Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, za práci „Řešení diofantických rovnic rozkladem nad číselnými tělesy“ v oboru Matematika a statistika.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i osobním životě!

Národní pedagogický institut ČR

Bramborová - taky dobrá

Adéla Svobodová po vyhlášení výsledků krajského kola v roce 2019Krásu biologie jsem objevila až v průběhu studia na gymnáziu někdy během prvních hodin s paní učitelkou Homolovou. Od té chvíle jsem se chtěla zúčastnit každé soutěže spojené s tímto oborem. Nejdříve jsem začala zvolna s olympiádou, poté se přidal korespondenční seminář IBIS a nakonec SOČ (Středoškolská odborná činnost), která mi konečně dovolila alespoň nahlédnout pod pokličku opravdové vědy.

Když nyní zpětně přemýšlím o svých začátcích psaní SOČek, připadá mi to všechno jako úsměvná náhoda. Jako by to bylo včera ...

Více naleznete v článku Adély Svobodové pdfBramborová - taky dobrá (673 KB).

Tematické výstavy v učebně biologie

HřibyVe školním roce 2015/2016 jsme se rozhodli, v rámci environmentálního vzdělávání, připravovat tematické výstavy s názvem Učíme se poznávat. Žáci z celé školy se aktivně zapojují a ve zvoleném termínu vždy nosí své vlastní objekty určené na vystavení.

Více v článku pdfTematické výstavy v učebně biologie

Přednáška na téma NOVÉ INFEKČNÍ NEMOCI

Ve středu 11. prosince 2013 se některé třídy vyššího gymnázia a třídy biologického semináře zúčastnily přednášky „Nové infekční nemoci – riziko pro lidi i zvířata“. Přednášejícím byl Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, pracovník Ústavu biologie obratlovců Akademie věd v Brně a zároveň vyučující na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Pan Zukal se zabývá především netopýry a jejich životem a i když se nám to na první pohled nezdá, netopýři mají s virovými onemocněními rozhodně co dělat. Prozradil nám, že právě netopýři jsou původci mnohých těchto onemocnění. Dozvěděli jsme se, že přímo z netopýrů pochází například lidský virus příušnic nebo také novodobější virové onemocnění SARS, jehož epidemie vyvolala před časem kvůli zdánlivě vysoké nakažlivosti celosvětový poprask. Zjistili jsme, jak je to s úmrtností na různá virová onemocnění, což mnohé z nás velmi překvapilo, neboť se na první pozici umístilo i u nás se vyskytující onemocnění – vzteklina. Pan Zukal nám svým velmi energickým a poutavým přednesem sdělil i mnoho dalších podrobností například o  rozšiřování a mutacích virů. Přestože se přednáška zabývala velmi specifickým tématem a ne všichni mohou o toto téma jevit zájem, myslím si, že projev pana Zukala, spousta zajímavostí a informací, pěkně a přehledně připravená prezentace jistě všechny oslovila a vyvolala jistý zájem o toto téma.

Kateřina Doleželová 7. A

Výzkum druhového složení dvouděložných rostlin v Balinském údolí

Socrates – Comenius 1 - projekt spolupráce škol „Všichni žijeme pod stejným nebem“

(2001 – 2004)

Výsledky projektové práce třídy 3. A – 5. A v předmětu BIOLOGIE pod vedením Ivy Doleželové.
Informace o projektu ke stažení v souboru pdfBalinské údolí.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru