Komise českého jazyka a literatury

Multimediální den 2022

Prezentace médií v atriu FSS MUV pátek 25. 11. 2022 jsme společně (2. C a 6. A) navštívili Multimediální den, již tradičně pořádaný FSS MUNI. Hlavním tématem byla politická žurnalistika a její svět. Všichni jsme se zúčastnili slavnostního zahájení a předávání cen Arnošta Heinricha za nejlepší žurnalistickou tvůrčí bakalářskou práci. Potom jsme se rozešli na program podle vlastního uvážení. Mohli jsme si vybrat z několika workshopů, respektive přednášek, nebo třeba navštívit fotovýstavu věnovanou Československu či si prohlédnout časopisy žáků a studentů základních i středních škol.

Více v článku pdfMultimediální den (539 KB).

Literární soutěž vyhrál student GVM

Student 5. A Jan Michal získal 1. místo v kategorii poezieStudent 5. A Jan Michal se zapojil do literární soutěže určené žákům 2. stupně ZŠ a SŠ Slavkovské memento vyhlášené již několikátým rokem zámkem Slavkov – Austerlitz, p. o., spolu s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou, Brno 2 a ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Slavkově u Brna.

Letošní témata se vztahovala k jednak k 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jednak k válkám vůbec. Mladí literáti si mohli klást otázky: Co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci? Proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě? Jak to bylo s válkami v historii a jak je tomu dnes? Jak zasahují válečné konflikty do života dětí? Jakou knihu o válce jsem četl/a (referát, recenze, kritika), jaký film/dokument jsem viděl/a?

V tematické podsekci Neválky pak žáci zkoumali větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy, alkoholismus a jiné); války osobní či vnitřní (boj sám se sebou – například výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením a podobně).

Odevzdané práce v libovolném slohovém útvaru hodnotila literární komise (spisovatelé, pedagogové, žurnalisté). Vítězové jednotlivých kategorií pak byli vyhlášeni ke dni 26. dubna 2022 (den výročí osvobození města Slavkov u Brna v roce 1945). Student naší školy Jan Michal zaujal porotu svým eposem zpracovávajícím události velkomeziříčské tragédie z května r. 1945 a získal 1. místo v kategorii poezie.

Honzíkovi velmi blahopřejeme a doufáme, že inspiruje další literární a historické nadšence.

Dagmar Handová

Mimořádný úspěch v OČJ

Olympiáda v českém jazyceV letošním školní roce se v olympiádě z českého jazyka velmi dařilo studentce 7. A Alžbětě Pánkové. Postupně se probojovala – vždy z prvního místa – přes školní, okresní a krajské kolo soutěže do kola celonárodního, které se uskuteční v červnu v Želivu.

Bětce blahopřejeme a děkujeme za skvělý úspěch, kterým reprezentuje naši školu.

Dagmar Handová

Exkurze v Ratibořicích

Exkurze v RatibořicíchVe čtvrtek 9. září 2021 se naše třída (6. A) vydala na exkurzi do Ratibořic, místa, kde strávila významná česká spisovatelka Božena Němcová své dětství a které ji inspirovalo v její literární tvorbě. Kromě naší třídní učitelky Dity Massey nás doprovázela i paní učitelka Barbora Štindlová.

Více v článku pdfExkurze v Ratibořicích (572 KB)

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda z českého jazykaBlahopřejeme našim studentům, kteří dosáhli vynikajících výsledků v Olympiádě z českého jazyka. Soutěž ve vyšších kolech letos probíhala netradičně – distanční formou.

Student 4. A Jakub Kliment obsadil v okresním kole soutěže 5. místo z 20 zúčastněných. Studentka 6. A Natálie Báňová se probojovala až do kola krajského, kde se umístila hned za nejlepšími třemi na 4. místě ze 14 účastníků a má stále otevřenou šanci na postup do celostátního kola na základě dosažených bodů. Držíme palce!

Český jazyk a literatura

Odpoledne otevřených dveří 2022

Jedná se o předmět zakončený maturitní zkouškou povinnou pro všechny absolventy. Zkouška testuje znalosti učiva pravopisu, mluvnice, literatury a slohu. Maturitní zkouška ve stávající podobě obsahuje státně zadávaný didaktický test a školní část zahrnující písemnou práci a ústní zkoušku.

Ve 4. ročníku si studenti mohou zvolit jednoletý literární seminář.

Náplň předmětu ČJL:

  • pravopis
  • gramatika
  • stylizace a kultivace psaných a mluvených projevů
  • práce s odbornými příručkami
  • mediální a čtenářská gramotnost, práce s různými typy textů, kritické čtení
  • základy literární teorie a historie
  • čtenářské dílny

docxPodrobnější informace o předmětu (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

On-line přenos - středa 2. února 2022 od 16.00 do 16.30 hodin - dotazy k maturitě z ČJ, latině, přijímacímu řízení z Čj, výletům, exkurzím, ... odpovídá Dagmar Handová Navrátilová

Autorské čtení redakce Hloubky D a Dálky H

Exkurze Havlíčkův BrodSeminář Multimediální denVýstava na stromechPřednáška Život a dílo Dvořáka Pracovní sešit do ČJLUčebnice ČJLExkurze po Velkém Meziříčí

 

 

 

Konference Život a dílo spisovatele Ladislava Dvořáka

Konference Život a dílo spisovatele Ladislava DvořákaRodák z Krásnovsi (dnes Krásněvsi), student Zemského reformního reálného gymnázia ve Velkém Meziříčí, pozdější disident, pomocný dělník, signatář Charty 77, ale především básník a prozaik, autor literatury pro děti, překladatel, publicista, literární historik by se letos dožil sta let.

Více v článku pdfKonference Život a dílo spisovatele Ladislava Dvořáka (697 KB).

Oslava Mezinárodního dne mateřštiny

Mezinárodní den mateřštinyV pátek 21. února 2020 se zhruba od 19. hodiny jindy nemalá učebna dějepisu našeho gymnázia změnila na útulné doupě básníků a básničkářů. Dopomohlo k tomu intimní světlo svíček, vůně čaje, měkké křeslo nebo nafukovací matrace, na nichž se dalo spočinout. V tuto nezvyklou hodinu se zde sešli jen ti, kdo opravdu chtěli nebo byli zvědaví (+ Tea, která přišla z donucení). Dvanáct studentek i studentů spolu se čtyřmi češtinářkami během tří hodin nechali společně prostorem a nočním časem zaznít slova Jana Skácela, Františka Halase, Bohuslava Reynka, Františka Hrubína, Fráni Šrámka, Milana Kundery, Karla Plíhala, Anatola Svahilce, Heinricha Heineho, Báry Vencálkové, J. H. Krchovského, K. J. Erbena, Petra Soukupa, A. S. Puškina, Hynka Viléma, Petra Kabeše či Hanse Sachse. Objevem pro všechny byla poezie, již nám představila paní učitelka Bohuslava Kučerová. Přinesla sbírku vlastenecké a reflexivní lyriky svého strýce Jaromíra Krejčího. Velikou odvahu projevili ti, kteří v průběhu večera představili verše vlastní, ať už ve formě haiku nebo slam poetry. Smích se střídal se zadumáním i obyčejným povídáním, takže vznikla neopakovatelná a svým způsobem blízká nálada. Veliký dík patří paní kolegyni Jiřině Kácalové. Neváhala přijít, zkontrolovala, jestli dnešní mladí nezanevřeli na poezii, a hlavně nám všem ukázala, jak působí text, když ho člověk nečte, ale doopravdy recituje.

Rádi byste to slyšeli nebo si aspoň prohlédli ilustrativní fotografie? Nejspíš budete muset počkat na další příležitost a pak přijít. Jsou totiž okamžiky, které se nedají vzdáleně zprostředkovat, musejí se prostě zažít.

Barbora Štindlová, Dagmar Handová Navrátilová

Časopis Stoják na Multimediálním dni v Brně

Časopis Stoják na Multimediálním dni v BrněV pátek 22. listopadu 2019 se část členů redakce časopisu Stoják vycházejícího ve škole vydala na Multimediální den na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní téma letošního 11. ročníku bylo Důvěra a média.

Mohli jsme tedy, mimo jiné, zhlédnout přednášku a diskusi s moderátorem Událostí ČT Martinem Řezníčkem. Dozvěděli jsme se, jaká je novinářská praxe v BBC, jak náročná je práce zpravodaje v USA, jak někteří lidé ohrožují důvěru ostatních v média a umí s nimi manipulovat ...

Více v článku pdfČasopis Stoják na Multimediálním dni v Brně (1 MB)

Výzva a prosba - darování čítanek z nakladatelství Scientia

GVMMilí absolventi nedávní i dávnější,

dovolte mi, abych se na vás obrátila jako předsedkyně předmětové komise českého jazyka v naší škole s prosbou a výzvou.

Jak samozřejmě víte, my češtinářky jsme si oblíbily čítanky z nakladatelství Scientia. Bohužel se již nebude konat žádný dotisk čítanek a poslední existující výtisky v republice naše škola skoupila. Učebnic však stále není dost pro to, abychom je coby vyučující mohli do hodin nosit a studentům půjčovat.

Velice vás tedy prosím, zda byste nám nepotřebné výtisky, které máte doma, nevěnovali. Zájem máme zejména o Literaturu - výbor III (červená barva) a Literaturu – výbor IV (žlutá barva). Moc nám tím pomůžete a budeme moci pracovat i s dalšími generacemi studentů s osvědčenými texty.

Za PK ČJ GVM děkuje

Dagmar Handová

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru