Studijní obory

79-41-K/81 Gymnázium (od školního roku 2007/2008) - osmiletý obor vzdělání
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (do školního roku 2006/2007)

79-41-K/41 Gymnázium (od školního roku 2009/2010) - čtyřletý obor vzdělání
79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (do školního roku 2008/2009)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru