Organizační struktura

Úsek vyučování:

ŘeditelRNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Zástupce ředitele: Mgr. Marcela Zralá

Výchovný poradce: Mgr. Ilona Pokorná

Předmětová komise matematiky

Předseda: RNDr. Petr Vrána

Členové: Ing. Mgr. Hana Macholová, Mgr. Hana Šoukalová, Mgr. Eva Holíková, Mgr. Iva Kašparová, RNDr. Aleš Trojánek, PhD.Mgr. Marcela Zralá, Mgr. Jana Šoukalová, Mgr. Tereza Hammerová, Mgr. Jiří Bližňák

Předmětová komise fyziky a informatiky

Předseda: RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové: Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána
Mgr. Martin Trojanvedoucí oddělení techniky administrativy
Mgr. Pavel Dvořákvedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky
Mgr. Jiří Bližňák

Předmětová komise chemie a zeměpisu

Předseda: Mgr. Eva Holíková

Členové: Mgr. Hana Šoukalová, Mgr. Jana Šoukalová
Mgr. Lenka Marešová - vedoucí oddělení zeměpisu
Mgr. Zdeněk Mucha – předseda předmětové komise tělesné výchovy
Mgr. Martina Poláková, Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D.

Předmětová komise biologie

Předseda: Mgr. Marcela Zralá

Členové: Mgr. Iva Kašparová, Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D., Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Anna VodnáMgr. Lenka Marešová, Mgr. Martina Poláková

Předmětová komise českého jazyka

Předseda: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Členové: PaedDr. Eva Kočí Valová, Mgr. Bohumila KučerováMgr. Ilona Pokorná, Mgr. Barbora Štindlová, Mgr. Eva Pospíšilová, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D., Mgr. Ivana Vaňková

Předmětová komise anglického a ruského jazyka

Předseda: PhDr. Irena Bachrová

Členové: Mgr. Jana Taylor, Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Eva Pospíšilová, Mgr. Dita Massey, Mgr. Jarmila Götzová, Mgr. Ondřej Korchan

Předmětová komise německého jazyka

Předseda: Mgr. Jarmila Götzová

Členové: Ing. Miriam Ševčíková, Mgr. Hana Bubáková, Mgr. Iva Beránková, Mgr. Marcela Pospíšilová

Předmětová komise dějepisu, občanské výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy a latiny

Předseda: Mgr. Barbora Štindlová

Členové: Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. Tereza HammerováPaedDr. Eva Kočí Valová, Mgr. Ivana Vaňková
Mgr. Barbora Štindlovávedoucí oddělení dějepisu
Mgr. Ilona Pokornávedoucí oddělení občanské výchovy
Mgr. Lenka Muchová – vedoucí oddělení výtvarné výchovy
Mgr. Dagmar Handová Navrátilovávedoucí oddělení latiny
Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. – vedoucí oddělení hudební výchovy

Předmětová komise tělesné výchovy

Předseda: Mgr. Zdeněk Mucha

Členové: Ing. Mgr. Hana Macholová, Mgr. Hana Bubáková, Mgr. Anna Vodná, Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Tereza Hammerová, Mgr. Iva Doleželová, Mgr. Lenka Muchová


Personální úsek, ekonomický úsek a sekretariát:

Ekonomka: Marie Syslová

 

Úsek provozních zaměstnanců:

Správce počítačové sítě: Mgr. Pavel Dvořák

Školník-údržbář, správce budovy: František Dvořák

Uklízečky: Lenka Dvořáková, Eva Minaříková, Blanka Muzikářová, Hana Pařízková

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru