Organizační struktura

Úsek vyučování:

ŘeditelkaMgr. Ilona Pokorná

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Dvořák

Kariérový poradce: Mgr. Ilona Pokorná

Výchovný poradce: Mgr. Dita Massey

Asistentka pedagoga: Dita Marková Voglová

Předmětová komise matematiky

Předseda: RNDr. Petr Vrána

Členové: Ing. Mgr. Hana Macholová, Mgr. Hana Šoukalová, Mgr. Eva Holíková, Mgr. Iva Kašparová, RNDr. Aleš Trojánek, PhD.Mgr. Marcela Zralá, Mgr. Jana Šoukalová, Mgr. & Mgr. Tereza Hammerová, Mgr. Kateřina Netrdová

Předmětová komise fyziky a informatiky

Předseda: RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové: Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána
Mgr. Martin Trojan, DiS. – vedoucí oddělení techniky administrativy
Mgr. Pavel Dvořákvedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Předmětová komise chemie a zeměpisu

Předseda: Mgr. Eva Holíková

Členové: Mgr. Hana Šoukalová, Mgr. Jana Šoukalová, Mgr. Lucie Fikerová
Mgr. Lenka Marešová - vedoucí oddělení zeměpisu
Mgr. Zdeněk Mucha, Mgr. Martina Poláková, Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D.

Předmětová komise biologie

Předseda: Mgr. Marcela Zralá

Členové: Mgr. Iva Kašparová, Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D., Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Lenka Marešová, Mgr. Martina Poláková, Mgr. Anna Vodná, Mgr. Kateřina Netrdová

Předmětová komise českého jazyka

Předseda: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Členové: Mgr. Ilona Pokorná, Mgr. Barbora Štindlová, Mgr. Eva Pospíšilová, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D.Mgr. Marie Nedomová, Mgr. Mira Hladká

Předmětová komise anglického jazyka

Předseda: Mgr. Jana Taylor

Členové:  Mgr. Mira Hladká, Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Eva Pospíšilová, Mgr. Dita Massey

Předmětová komise německého, ruského a španělského jazyka

Předseda: Mgr. Marcela Pospíšilová

Členové: Ing. Miriam Ševčíková, Mgr. Iva Beránková, Mgr. Lenka Padalíková, Mgr. Markéta Tomanová

Předmětová komise dějepisu, občanské výchovy, základů společenských věd, výtvarné výchovy, hudební výchovy a latiny

Předseda: Mgr. Barbora Štindlová

Členové: Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Lenka Padalíková, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. & Mgr. Tereza Hammerová, Mgr. Marie Nedomová
Mgr. Barbora Štindlovávedoucí oddělení dějepisu
Mgr. Ilona Pokornávedoucí oddělení občanské výchovy a základů společenských věd
Mgr. Lenka Muchová – vedoucí oddělení výtvarné výchovy
Mgr. Dagmar Handová Navrátilovávedoucí oddělení latiny
Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. – vedoucí oddělení hudební výchovy

Předmětová komise tělesné výchovy

Předseda: Mgr. Zdeněk Mucha

Členové: Ing. Mgr. Hana Macholová, Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. & Mgr. Tereza Hammerová, Mgr. Lenka Muchová, Mgr. Anna Vodná,  Mgr. Kateřina Netrdová


Personální úsek, ekonomický úsek a sekretariát:

Ekonomka: Marie Syslová, Eva Karmazínová

 

Úsek provozních zaměstnanců:

Správce počítačové sítě: Mgr. Pavel Dvořák

Školník-údržbář, správce budovy: František Dvořák

Uklízečky: Lenka Dvořáková, Blanka Muzikářová, Hana Pařízková, Karolína Švejdová

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru