Komise fyziky a informatiky

Předseda:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové:

Mgr. Pavel Dvořák - vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Mgr. Martin Trojan, DiS. - vedoucí oddělení základů administrativy

Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána

Státní zkouška z psaní na klávesnici 2024

Logo GVMKoncem školního roku se na naší škole konala státní zkouška z psaní na klávesnici. Zkouška se skládá ze tří disciplín, žáci prokazují své dovednosti při desetiminutovém opisu textu, dále při přípravě obchodního dopisu a tvorbě tabulky dle státní normy. Zkoušku konalo jedenáct žáků, všichni úspěšně. Získali tak vysvědčení, které na rozdíl od řady komerčních certifikátů je vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

Martin Trojan

Jaderná maturita 2024

Jaderná maturita 2024Ve dnech 24. až 26. dubna 2024 jsme měli tu čest účastnit se Jaderné maturity v Jaderné elektrárně Dukovany. Celkem jsme byli čtyři ze třetího ročníku vyššího gymnázia: Markéta Homolová s Lucií Chalupovou za 3. C a Tomáš Kučera s Petrem Tomanem za 7. A. 

První den proběhlo uvítání a několik přednášek seznamujících nás se základními funkcemi primárního (reaktor) a sekundárního (turbíny) okruhu jaderné elektrárny. Po obědě dále následovala exkurze do jedné ze dvou strojoven, kde jsme mohli na vlastní oči vidět většinu sekundárních okruhů dvou reaktorových bloků čítajících mimo jiné čtyři turbíny se čtyřmi generátory a kondenzátory, které slouží k odvodu zbytkového tepla do chladících věží. Den jsme zakončili prohlídkou infocentra, kde jsme si zopakovali některé dříve nabyté informace.

Druhý den jsme se částečně seznámili s fyzikou, která stojí za funkcí jaderného reaktoru, a s generací a hospodařením s elektrickou energií v elektrárně. Dále následovala přednáška o radiační ochraně, při níž jsme zjistili, že JE Dukovany je jedna z nejbezpečnějších na světě. Celkově nás zaujalo množství ochranných a záložních systémů, kterými elektrárna disponuje, hlavně pak ohromné množství výkonných turbodieslových motorů, které slouží k bezpečnému odstavení elektrárny v případě ztráty ostatních mnoha záložních zdrojů elektrické energie. Po přednáškách následovaly exkurze do skladu použitého paliva, do krytu, kterých je v elektrárně mnoho a slouží k zabezpečení zaměstnanců v případě havárie, a na trenažér, na němž se cvičí budoucí operátoři.

Poslední den jsme absolvovali krátký znalostní test. Krály a královnami Jaderné maturity jsme se sice bohužel nestali, ale ostudu jsme rozhodně také neudělali, a podařilo se nám dokonce ukořistit fotografie s absolutním králem Jaderné maturity Petrem Wallou (na poslední fotce uprostřed). Následovala přednáška o nových typech reaktorů a plánu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany, dále přednášky o možnostech uplatnění po studiu na jaderných fakultách různých vysokých škol. Byli jsme také seznámeni s programy, ve kterých  ČEZ nabízí budoucím a součašným technicky orientovaným studentům se zápalem pro jadernou energii finanční spolupráci. Akce byla zakončena setkáním se současným ředitelem elektrárny Romanem Havlínem a společným fotografováním.

Celou dobu se o nás ČEZ a hlavně pak paní Linda Navrátilová hezky starali a na konci nás zahrnuli množstvím dárků − tričkem Jaderné maturity, batohem a lahví ...kde jinde.cz, bločkem, propiskami a slunečními brýlemi, takže budoucím třeťákům můžeme akci jen doporučit.

Jaderná maturita 2024

Jaderná maturita 2024

Jaderná maturita 2024

Žáci v předmětu ZPV provádějí laboratorní práce z fyziky mikrosvěta za pomoci pracovníků z VUT v Brně

Žáci v předmětu ZPV provádějí laboratorní práce z fyziky mikrosvětaSoučástí výuky předmětu Základy přírodních věd je provedení několika náročnějších laboratorních prací. Týden před vlastním měřením jsou žáci a žákyně informováni pomocí výkladu i tištěných materiálů o jednotlivých úlohách. S vlastním provedením nám opakovaně pomáhají pracovníci z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně nejen radou, ale hlavně zapůjčením poměrně drahých zařízení. Letos mohli žáci a žákyně ve skupinách absolvovat měření při těchto úlohách: AFM – ATOMIC FORCE MIKROSCOPY, pohyb elektronu v magnetickém poli, fotoelektrický jev, charakteristiky solárního článku. Největší zájem vzbuzoval AFM mikroskop, který zobrazil povrch materiálů až na nanometry.

Žáci v předmětu ZPV provádějí laboratorní práce z fyziky mikrosvěta

Žáci v předmětu ZPV provádějí laboratorní práce z fyziky mikrosvěta

Exkurze JE Dukovany PVE Dalešice

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice25. března 2024 jsme se v rámci fyziky vydali na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a když už jsme se vyskytovali v těchto místech, navštívili jsme i Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice.

V Dukovanech na informačním centru jsme nejprve zhlédli krátký úvodní film a následně jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina dostala VR brýle a mohli jsme si prohlédnout jadernou elektrárnu od sklepa po půdu. Na brýlích jsme spustili program, který jsme do jisté míry mohli ovládat i my sami, jelikož se nás ptal na otázky, na které jsme individuálně odpovídali, a proto ne každý měl stejné zážitky. Během tohoto programu jsme se dozvěděli informace o jaderné elektrárně, mohli jsme si různě otáčet a prohlížet modely, které se nám promítaly, podívat se na elektrárnu z výšky chladící věže, anebo dokonce i k reaktoru.

Druhá část (pro některé první) spočívala v tom, že jsme si prošli různé modely, ať už to byl model celé elektrárny, nebo jen palivový článek. Průvodce každý model nebo fotku komentoval a rozšiřoval naše vědomosti. Spolu s prohlížením si modelů jsme si mohli vyzkoušet projít bezpečnostními rámy, které zjišťovaly, zda u sebe máme kovové předměty nebo jaká dávka radioaktivity je v nás obsažena.

Když jsme se s panem průvodcem a paní průvodkyní rozloučili, vydali jsme se na Dalešice, kde jsme hned dostali helmy, abychom se později mohli kouknout do provozu.

Poté, co se s námi paní průvodkyně seznámila, řekla nám základní informace o elektrárně a přidala i několik zajímavostí. Například, že když se vypustí deset centimetrů z horní nádrže, ve spodní nádrži Mohelno se hladina zvedne o dva metry. 

Pak jsme se vydali do tepla informačního centra, kde jsme zhlédli krátké informační video stejného stylu jako v Dukovanech. Po videu jsme měli prostor si informační centrum prohlédnout a zeptat se na otázky, které nás zajímaly.

A pak jsme si nasadili helmy a vydali se do tajů strojovny. Měli jsme velké štěstí, protože elektrárna byla zrovna v provozu, což se většinou při návštěvě nestává. Zde jsme mohli alespoň trochu vidět turbíny, dokázali jsme si představit, kde jsou generátory vyrábějící elektřinu a také jsme se podívali do velmi hluboké části elektrárny, kde jsme viděli potrubí, kterým proudí voda. Také jsme měli možnost sáhnout si na ně a cítit protékající vodu.

Po prohlídce jsme se opět vrátili k nádrži Mohelno, kde jsme odevzdali helmy, rozloučili se s paní průvodkyní a vydali se domů. 

Anežka Michalová a Anna Antošová
studentky kvarty

Exkurze 4. A v JE DukovanyExkurze 4. A v JE DukovanyExkurze 4. A v JE Dukovany

Státní zkouška z psaní na klávesnici 2023

Logo GVMKoncem školního roku se na naší škole konala Státní zkouška z psaní na klávesnici. Zkouška se skládá ze tří disciplín, žáci prokazují své dovednosti při desetiminutovém opisu textu, dále při přípravě obchodního dopisu a tvorbě tabulky dle státní normy. Zkoušku konali čtyři žáci, všichni úspěšně. Získali tak vysvědčení, které na rozdíl od řady komerčních certifikátů, je vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

Týden vědy na Jaderce

tyden-vedyV týdnu 18.–23. 6. 2023 jsme se 2 studenti ze 7. A (Veronika Dvořáková a Ondřej Říha) vydali do Prahy na celostátní akci Týden vědy na Jaderce, pořádaný FJFI ČVUT (Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického).

Měli jsme možnost vyzkoušet si vědeckou práci a jaké je vést na týden vysokoškolský život. Byli jsme ubytování na studentských kolejích a ráno přes Prahu dojížděli na předem daná stanoviště, tvořená většinou jednotlivými fakultami vysokých škol, či ústavy Akademie věd. Každý z nás se přes týden v malých týmech věnoval jednomu tématu, na které poté vypracoval kvalitní příspěvek do vědeckého sborníku a také prezentaci, jež jsme na závěr týdne prezentovali před dalšími 160 kolegy. Na výběr bylo mnoho zajímavých problematik napříč fyzikou, matematikou, chemii nebo biofyzikou, ale my si vybrali: Svět podivných jader – kvarkový model, hyperony a hyperjádra (Veronika Dvořáková) a Bayesův vzorec – teorie pravděpodobnosti a statistika (Ondřej Říha). Mimo jiné pro nás měli pořadatelé připravené i exkurze na různá vědecká pracoviště v okolí Prahy a nezanedbatelné množství odborných přednášek a diskuzí. Tematický týden nám zpestřily i obědové pauzy, při kterých jsme navštěvovali různé pražské menzy.

Celý týden byl náročný, avšak velmi rychle utekl a my si ho naplno užili.

Týden vědy na Jaderce

Týden vědy na Jaderce

Vítězství Petra Tomana ve Fyzikální olympiádě

Diplom za 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády.Gratulujeme Petru Tomanovi k 1. místu ve Fyzikální olympiádě v kategorii C v krajském kole.

Žákyně GVM Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturity

Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturityŽákyně GVM Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturity.

Srdečně blahopřejeme.

Veronika Dvořáková - královna letošního ročníku Jaderné maturity Účastníci letošní Jaderné maturity

Žákyně GVM Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturity.

 

Srdečně blahopřejeme.

Naše drahé Švýcarsko

Glóbus vědy a inovací, CERNDne 22. října jsme se, s některými členy tříd 3. C, 8. A a 4. C, vydali na zájezd do Švýcarska, kde jsme strávili krásných šest dní.

Naše výprava vyrážela na tento šestidenní výlet již v pozdních večerních hodinách od budovy gymnázia. Po prospané noci v autobuse jsme se hned druhý den naší cesty ocitli v Kostnici, kde jsme si prohlédli Husův dům, budovu Koncilu nebo také krásnou katedrálu Münster. Jakmile naše paní průvodkyně uznala, že prohlídka města už stačila, nalodili jsme se zpět do autobusu a pokračovali směrem ke Švýcarsku do našeho ubytování.

Více v článku pdfNaše drahé Švýcarsko (357 KB).

Úspěch ve školním kole Energetické olympiády

Tým VVA v soutěži pokračuje do celostátního kolaV pátek 14. října 2022 se tři tříčlenné týmy složené ze studentů maturitního ročníku Gymnázia Velké Meziříčí zúčastnily internetového školního kola Energetické olympiády (ENOL). Úkolem bylo vybrat správnou odpověď na každou ze třiceti otázek. Ty byly zaměřeny na současné trendy v energetice, na stroje a systémy používané při výrobě elektřiny nebo na závazky související například se stavbou nových jaderných elektráren.

Více v článku pdfÚspěch ve školním kole Energetické olympiády (204 KB)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru