Komise fyziky a informatiky

Předseda:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové:

Mgr. Pavel Dvořák - vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Mgr. Martin Trojan - vedoucí oddělení základů administrativy

Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána

Vítězství Petra Tomana ve Fyzikální olympiádě

Diplom za 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády.Gratulujeme Petru Tomanovi k 1. místu ve Fyzikální olympiádě v kategorii C v krajském kole.

Žákyně GVM Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturity

Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturityŽákyně GVM Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturity.

Srdečně blahopřejeme.

Veronika Dvořáková - královna letošního ročníku Jaderné maturity Účastníci letošní Jaderné maturity

Žákyně GVM Veronika Dvořáková se stala vítězkou (královnou) letošního ročníku Jaderné maturity.

 

Srdečně blahopřejeme.

Naše drahé Švýcarsko

Glóbus vědy a inovací, CERNDne 22. října jsme se, s některými členy tříd 3. C, 8. A a 4. C, vydali na zájezd do Švýcarska, kde jsme strávili krásných šest dní.

Naše výprava vyrážela na tento šestidenní výlet již v pozdních večerních hodinách od budovy gymnázia. Po prospané noci v autobuse jsme se hned druhý den naší cesty ocitli v Kostnici, kde jsme si prohlédli Husův dům, budovu Koncilu nebo také krásnou katedrálu Münster. Jakmile naše paní průvodkyně uznala, že prohlídka města už stačila, nalodili jsme se zpět do autobusu a pokračovali směrem ke Švýcarsku do našeho ubytování.

Více v článku pdfNaše drahé Švýcarsko (357 KB).

Úspěch ve školním kole Energetické olympiády

Tým VVA v soutěži pokračuje do celostátního kolaV pátek 14. října 2022 se tři tříčlenné týmy složené ze studentů maturitního ročníku Gymnázia Velké Meziříčí zúčastnily internetového školního kola Energetické olympiády (ENOL). Úkolem bylo vybrat správnou odpověď na každou ze třiceti otázek. Ty byly zaměřeny na současné trendy v energetice, na stroje a systémy používané při výrobě elektřiny nebo na závazky související například se stavbou nových jaderných elektráren.

Více v článku pdfÚspěch ve školním kole Energetické olympiády (204 KB)

Státní zkouška z psaní na klávesnici

GVMKoncem školního roku se na naší škole konala Státní zkouška z psaní na klávesnici. Zkouška se skládá ze tří disciplín, žáci prokazují své dovednosti při desetiminutovém opisu textu, dále při přípravě obchodního dopisu a tvorbě tabulky dle státní normy. Z devíti žáků naší školy uspělo osm a získali tak vysvědčení, které na rozdíl od řady komerčních certifikátů je vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

Martin Trojan

Harmonogram vysílaných streamů

Odpoledne otevřených dveří, středa, 2. února 2022

V tomto prostředí můžete pomocí online setkání či chatu získat informace od vedení školy, vyučujících, absolventů a studentů.  U jednotlivých streamů je uvedeno, na koho se zde můžete obrátit a v jakých oblastech.

Neváhejte se na nás obrátit :-).

Do streamů se lze připojit pomocí webového prohlížeče Google Chrome a Edge bez nutnosti přihlašování a instalace aplikace Teams do počítače.

15.00 až 15.30

Ředitel školy, fyzika


RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
- základní informace o škole, přijímacím řízení, maturitních zkouškách, fyzice, základech přírodních věd
15.15 až 16.00

Zástupkyně ředitele, biologie


Mgr. Marcela Zralá
- základní informace o škole, přijímacím řízení, volitelných předmětech, maturitních zkouškách, biologii
16.00 až 16.30

Výchovná poradkyně, základy společenských věd, občanská výchova

Mgr. Ilona Pokorná
- přijímací řízení, výchovné a karierové poradenství, volitelné předměty, základy společenských věd, občanská výchova
16.00 až 16.30

Český jazyk a literatura


Mgr. Dagmar Handová Navrátilová
- informace k českému jazyku a literatuře, latině
15.00 až 15.30

Anglický jazyk


Mgr. Dita Massey, Mgr. Jana Taylor

- informace k anglickému jazyku, zkouškám FCE a CAE, výměnným pobytům a zahraničním exkurzím
15.30 až 16.00

Německý jazyk, dějepis


Mgr. Jarmila Götzová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. Lenka Padalíková

- informace k německému jazyku, zahraničním pobytům a exkurzím
15.00 až 15.30

Matematika


RNDr. Petr Vrána

- informace k matematice
15.30 až 16.00

Chemie


Mgr. Hana Šoukalová
- informace k chemii, základům přírodních věd
15.30 až 16.00

ICT, informatika, základy administrativy, fyzika


Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Martin Trojan, Mgr. Richard Smutný
- informace k ICT, IT na GVM, základům administrativy, fyzice
15.00 až 15.30

Tělesná výchova, zeměpis


Mgr. Zdeněk Mucha
- sportovně-turistický kurz, lyžařský kurz, sportovní aktivity, soutěže, informace o zeměpisu
15.00 až 15.30

Dějepis


Mgr. Ladislava Fialková
- informace o dějepisu, exkurzích
16.00 až 17.00

Studenti a absolventi

- informace o náročnosti studia, aktivitách na GVM, středoškolské odborné činnosti, rady a postřehy pro budoucí studenty, ...

- Jáchym Štindl (absolvent, nyní studuje: Fakulta strojního inženýrství VUT Brno)
- Barbora Lavičková (absolventka, nyní studuje: Právnická fakulta MU)

- Denisa Čejková (maturantka osmiletého studijního programu)
- Vít Rohovský (maturant čtyřletého studijního programu)

Fyzika

Odpoledne otevřených dveří 2022

Kromě základního předmětu fyzika mohou zájemci navštěvovat i předmět fyzikální seminář a dvouletý přírodovědně zaměřený předmět základy přírodních věd, který obsahuje geografickou, biologickou, chemickou a fyzikální část.

Součástí fyzikálních předmětů jsou laboratorní práce, exkurze (JE Dukovaly, centrum CERN, CEITEC apod.), přednášky odborníků apod.

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

On-line přenos - středa 2. února 2022 od 15.00 do 15.30 hodin - na vaše dotazy týkající se základních informací o škole, přijímacím řízení, maturitních zkouškách, fyzice ... odpovídá RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Učebna fyzikySeminář o filosofických otázkách matematiky a fyzikyPřednáška skupiny ČEZOcenění studenta GVMLaboratoř fyzikyExkurze v jaderné elektrárně Dukovany Výuka fyzikyVýuka fyzikyUčebna fyzikyExkurze v Dalešicích

 

 

 

Informační a komunikační technologie

Odpoledne otevřených dveří 2022

Základní informace

Jedná se o předmět, ve kterém žáci získají znalosti a dovednosti v následujících oblastech:​

  • ovládání a konfigurace OS Windows,
  • ovládání kancelářského balíku MS Office,
  • organizace dat v počítači,
  • tvorba a úprava počítačové grafiky,
  • hardware a software,
  • počítačové sítě, služby sítě Internet,
  • tvorba webových stránek.

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát) – navazující předmět informatika, nepovinný předmět základy administrativy

Učební plány předmětů

On-line přenos - středa 2. února 2022 od 15.30 do 16.00 hodinna vaše dotazy týkající se maturity z ICT, psaní všemi deseti, IT techniky, fyziky budou odpovídat Pavel Dvořák, Martin Trojan a Richard Smutný

Odpoledne otevřených dveříOdpoledne otevřených dveříOdpoledne otevřených dveříIMG20211126110455 Ocenění webových stránek GVMUčebna IVT1

Žáci GVM se zúčastnili první Letní školy na CEITEC VUT v Brně

Ceitec Student TalentV průběhu tří dnů (2.–4. srpna 2021) měli žáci středních škol možnost vyzkoušet si práci ve špičkově vybavených laboratořích Středoevropského technologického institutu (CEITEC) a díky tomu také nahlédnout do mezinárodního vědeckého prostředí, které se na CEITEC vytvořilo. Stačilo se přihlásit na historicky první Letní školu a vybrat si jeden z pěti nabízených programů.

Více v článku pdfŽáci GVM se zúčastnili první Letní školy na CEITEC VUT v Brně (674 KB).

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru