Komise chemie a zeměpisu

Složení předmětové komise chemie a zeměpisu

Předseda:

Mgr. Eva Holíková

Členové:

Mgr. Lenka Marešová – vedoucí oddělení zeměpisu

Mgr. Hana ŠoukalováMgr. Jana Šoukalová, Mgr. Martina Poláková, Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Mucha, Mgr. Lucie Fikerová

 

Úspěch v krajském kole chemické olympiády

Úspěch v krajském kole chemické olympiády25. března 2024 se na Gymnáziu v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády – kategorie D.

Z naší školy se do tohoto závěrečného kola probojovaly dvě studentky kvarty – Eliška Zemanová a Amálie Bratránková, které v předchozím okresním kole vybojovaly první a druhé místo.

Také v krajském kole předvedla děvčata vynikající výkony. Amálka obsadila skvělé páté místo ziskem 88,50 bodů. Eliška s 94 body dokonce získala pomyslné stříbro, navíc s těsným půlbodovým rozdílem za vítězem soutěže. Studentkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Za PK chemie Hana Šoukalová

Úspěch v krajském kole chemické olympiády

Úspěchy studentů gymnázia v zeměpisných soutěžích

TOP 10, soutěž Poznej VysočinuDruhé pololetí je tradičně obdobím, kdy si studenti v rámci různých soutěží mohou poměřit síly s ostatními školami. Nejinak tomu je i v zeměpisných soutěžích. Tradičně se naše škola účastní zeměpisné a geologické olympiády. Pro milovníky našeho kraje je pak určena soutěž Poznej Vysočinu a S Vysočinou do Evropy

Největší úspěchy naší školy:

5. místo v krajském kole soutěže S Vysočinou do Evropy – Adam Trojánek, Vojtěch Žák, oba 8. A (týmová soutěž dvojic, celkový počet týmů 15)

10. místo v krajském kole soutěže Poznej Vysočinu – Nina Jarušková, 4. A (individuální soutěž, celkem 138 účastníků)

4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády, kat. C – Nina Jarušková, 4. A

3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, kat. D – Jakub Kliment, 6. A

4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, kat. D – Tomáš Kučera, 6. A

5. místo v okresním kolem zeměpisné olympiády, kat. A – Anna Tučková, 1. A

Všem účastníkům školních, okresních i krajských kol gratulujeme a těšíme se na hojnou účast i v dalším roce.

Komise zeměpisu 

Úspěchy našich studentek v Chemické olympiádě

Eliška Zemanová - vítězka krajského kola Chemické olympiády

V okresním kole Chemické olympiády kategorie D naše tři studentky obsadily první tři místa - Eliška Zemanová z 3. A toto kolo vyhrála, Daniela Dufková ze  4. A byla druhá a Anička Antošová z 3. A se umístila na třetím místě.

Všechny studentky postoupily do krajského kola a staly se tak výhradními reprezentantkami žďárského okresu. I zde se staly úspěšnými řešitelkami. Eliška Zemanová zopakovala skvěl výkon z okresního kola a s přehledem zvítězila s neuvěřitelnými 94 body z možných 100 bodů.

Mezi další úspěchy patří 9. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie B Lucie Dufkové ze 7. A.

Všem studentkám moc gratulujeme a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.

Eva Holíková

Úspěch žáků GVM v chemické olympiádě

Chemická olympiádaV letošním roce žáci našeho gymnázia výrazně uspěli v chemické olympiádě. Soutěže se zúčastnilo pouze sedm našich studentů, ale jejich výsledky se rozhodně nedají přehlédnout.

V kategorii D soutěžili dva z našich nejmladších žáků. Tato kategorie má i okresní kolo, ve kterém Bára Hladíková ze 4. A obsadila 3. místo a Šimon Gaizura z téže třídy místo 6. Bára postoupila do krajského kola, kde získala výborné 4. místo.

V kategorii C určené pro studenty prvních a druhých ročníků se soutěže zúčastnili čtyři žáci, z nichž dva postoupili do krajského kola. Lucie Dufková ze 6. A se umístila na 3. místě a Jakub Kliment z 5. A na 15. místě.

V kategorii B určené pro druhé a třetí ročníky soutěžil pouze Jakub Drdla, který vybojoval v krajském kole skvělé 2. místo.

Všem studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících CHO. Zároveň tímto děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky zeměpisné olympiády

Zeměpisná olympiádaV polovině března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. V kategorii A je jí zúčastnil Jan Zeman (prima), v kategorii D reprezentovala školu Tereza Kučerová (7. A). Oba dosáhli pěkných výsledků, Jan Zeman skončil na 7. místě a Tereza Kučerová obsadila 9. místo. K dosaženým výsledkům gratulujeme.

Výborná umístění studentů gymnázia v chemické olympiádě

Chemická olympiádaStudenti gymnázia se zúčastnili chemické olympiády ve třech kategoriích.

V kategorii A se Amálie Dvořáková (8. A) probojovala přes krajské kolo (4. místo) do národního (celostátního) kola, ve kterém obsadila 51. místo.

V kategorii C Jakub Drdla (6. A) v krajském kole obsadil skvělé 1. místo. V této kategorii byla soutěž velmi náročná, úspěšnými řešiteli byli pouze dva studenti.

Naši nejmladší chemici se v okresním kole kategorie D také neztratili. Bára Hladíková (3. A) obsadila 2. místo, Jakub Kliment (4. A) 3. místo a Běla Hamplová (3. A) 4. místo. Všichni tři postoupili do krajského kola, ve kterém se Bára umístila na pěkném 7. místě a Jakub na 9. místě.

Odpoledne otevřených dveří 2019 – učebna chemie

"Podřezání" žíly ...Dne 30. 1. 2019 se v prostorách velkomeziříčského gymnázia odehrálo Odpoledne otevřených dveří a při té příležitosti bylo možno v učebně chemie zhlédnout množství poutavých pokusů představených žáky septimy.

Návštěvníci se účastnili chemické podívané bez přestávky od čtrnácti hodin do půl šesté odpoledne. K vidění bylo barvení plamene za použití alkalických kovů, kovů alkalických zemin nebo například kadmia. Mezi nejoblíbenější barvy plamene patřila zelená způsobená baryem či mědí nebo červená viditelná díky kadmiu či stronciu. Dalším pokusem bylo ...

... více v článku pdfOdpoledne otevřených dveří 2019 – učebna chemie (547 KB)

Chemie

Odpoledne otevřených dveří 2022

Na nižším gymnáziu se studenti seznamují se základními chemickými látkami a postupy

 • Základy anorganické a organické chemie
 • Přírodní látky (cukry, tuky, bílkoviny)
 • Syntetické polymery
 • Laboratorní práce (základní laboratorní techniky)

Na vyšším (čtyřletém) gymnáziu

 • Základy obecné a fyzikální chemie
 • Anorganická chemie – periodická soustava prvků
 • Organická chemie
 • Chemie přírodních látek a biochemie

Studenti dále mohou navštěvovat seminář základy přírodních věd a chemický seminář.

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

On-line přenos středa 2. února 2022 od 15.30 do 16.00 hodin na Vaše dotazy týkající se chemie, exkurzí a maturity z Ch bude odpovídat Hana Šoukalová

Laboratovní cvičeníPřednáškaUčebna chemie při odpolednu otevřených dveříUčebna chemie při odpolednu otevřených dveříUčebna chemie při odpolednu otevřených dveří 

 

 

Zeměpis

Odpoledne otevřených dveří 2022

Základní informace

Jedná se o multidisciplinární předmět, ve kterém se studenti seznamují s těmito obory:

 • Geografické vědy, kartografie
 • Planeta Země, vesmír
 • Přírodní sféry Země
 • Obyvatelstvo a hospodářství světa
 • Vývoj politické mapy světa
 • Regionální geografie světadílů
 • Regionální geografie České republiky
 • Globální problémy světa

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

On-line přenos středa 2. února 2022 od 15.00 do 15.30 hodin na Vaše dotazy týkající se sportovně-turistického kurzu, lyžařského kurzu, sportovních soutěží a zeměpisu odpovídá Zdeněk Mucha

Test - Znáte Velké Meziříčí?

Učebna zeměpisuPráce studentůÚčastníci soutěže Poznej Vysočinu

 

 

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru