Komise chemie a zeměpisu

Složení předmětové komise chemie a zeměpisu

Předseda:

Mgr. Eva Holíková

Členové:

Mgr. Zdeněk Mucha – předseda komise těleské výchovy

Mgr. Lenka Marešová – vedoucí oddělení zeměpisu

Mgr. Hana ŠoukalováMgr. Jana Šoukalová, Mgr. Martina Poláková, Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D.

 

Úspěch žáků GVM v chemické olympiádě

Chemická olympiádaV letošním roce žáci našeho gymnázia výrazně uspěli v chemické olympiádě. Soutěže se zúčastnilo pouze sedm našich studentů, ale jejich výsledky se rozhodně nedají přehlédnout.

V kategorii D soutěžili dva z našich nejmladších žáků. Tato kategorie má i okresní kolo, ve kterém Bára Hladíková ze 4. A obsadila 3. místo a Šimon Gaizura z téže třídy místo 6. Bára postoupila do krajského kola, kde získala výborné 4. místo.

V kategorii C určené pro studenty prvních a druhých ročníků se soutěže zúčastnili čtyři žáci, z nichž dva postoupili do krajského kola. Lucie Dufková ze 6. A se umístila na 3. místě a Jakub Kliment z 5. A na 15. místě.

V kategorii B určené pro druhé a třetí ročníky soutěžil pouze Jakub Drdla, který vybojoval v krajském kole skvělé 2. místo.

Všem studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících CHO. Zároveň tímto děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky zeměpisné olympiády

Zeměpisná olympiádaV polovině března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. V kategorii A je jí zúčastnil Jan Zeman (prima), v kategorii D reprezentovala školu Tereza Kučerová (7. A). Oba dosáhli pěkných výsledků, Jan Zeman skončil na 7. místě a Tereza Kučerová obsadila 9. místo. K dosaženým výsledkům gratulujeme.

Výborná umístění studentů gymnázia v chemické olympiádě

Chemická olympiádaStudenti gymnázia se zúčastnili chemické olympiády ve třech kategoriích.

V kategorii A se Amálie Dvořáková (8. A) probojovala přes krajské kolo (4. místo) do národního (celostátního) kola, ve kterém obsadila 51. místo.

V kategorii C Jakub Drdla (6. A) v krajském kole obsadil skvělé 1. místo. V této kategorii byla soutěž velmi náročná, úspěšnými řešiteli byli pouze dva studenti.

Naši nejmladší chemici se v okresním kole kategorie D také neztratili. Bára Hladíková (3. A) obsadila 2. místo, Jakub Kliment (4. A) 3. místo a Běla Hamplová (3. A) 4. místo. Všichni tři postoupili do krajského kola, ve kterém se Bára umístila na pěkném 7. místě a Jakub na 9. místě.

Odpoledne otevřených dveří 2019 – učebna chemie

"Podřezání" žíly ...Dne 30. 1. 2019 se v prostorách velkomeziříčského gymnázia odehrálo Odpoledne otevřených dveří a při té příležitosti bylo možno v učebně chemie zhlédnout množství poutavých pokusů představených žáky septimy.

Návštěvníci se účastnili chemické podívané bez přestávky od čtrnácti hodin do půl šesté odpoledne. K vidění bylo barvení plamene za použití alkalických kovů, kovů alkalických zemin nebo například kadmia. Mezi nejoblíbenější barvy plamene patřila zelená způsobená baryem či mědí nebo červená viditelná díky kadmiu či stronciu. Dalším pokusem bylo ...

... více v článku pdfOdpoledne otevřených dveří 2019 – učebna chemie (547 KB)

Chemie

Odpoledne otevřených dveří 2022

Na nižším gymnáziu se studenti seznamují se základními chemickými látkami a postupy

 • Základy anorganické a organické chemie
 • Přírodní látky (cukry, tuky, bílkoviny)
 • Syntetické polymery
 • Laboratorní práce (základní laboratorní techniky)

Na vyšším (čtyřletém) gymnáziu

 • Základy obecné a fyzikální chemie
 • Anorganická chemie – periodická soustava prvků
 • Organická chemie
 • Chemie přírodních látek a biochemie

Studenti dále mohou navštěvovat seminář základy přírodních věd a chemický seminář.

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

On-line přenos středa 2. února 2022 od 15.30 do 16.00 hodin na Vaše dotazy týkající se chemie, exkurzí a maturity z Ch bude odpovídat Hana Šoukalová

Laboratovní cvičeníPřednáškaUčebna chemie při odpolednu otevřených dveříUčebna chemie při odpolednu otevřených dveříUčebna chemie při odpolednu otevřených dveří 

 

 

Zeměpis

Odpoledne otevřených dveří 2022

Základní informace

Jedná se o multidisciplinární předmět, ve kterém se studenti seznamují s těmito obory:

 • Geografické vědy, kartografie
 • Planeta Země, vesmír
 • Přírodní sféry Země
 • Obyvatelstvo a hospodářství světa
 • Vývoj politické mapy světa
 • Regionální geografie světadílů
 • Regionální geografie České republiky
 • Globální problémy světa

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

On-line přenos středa 2. února 2022 od 15.00 do 15.30 hodin na Vaše dotazy týkající se sportovně-turistického kurzu, lyžařského kurzu, sportovních soutěží a zeměpisu odpovídá Zdeněk Mucha

Test - Znáte Velké Meziříčí?

Učebna zeměpisuPráce studentůÚčastníci soutěže Poznej Vysočinu

 

 

Populární chemická přednáška Pravý levý svět

Pravý levý světV pondělí dne 9. dubna 2018 se konala na Gymnáziu Velké Meziříčí přednáška Mgr. Roberta Víchy, Ph.D., z Ústavu chemie Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Pravý levý svět.

V přednášce byl vysvětlen pojem chiralita jako jistá prostorová nesymetrie molekulárních stavebních kamenů tvořících život na Zemi. Přednášející představil žákům vyšších ročníků naší školy řadu příkladů makroskopické chirality ve světě rostlin a živočichů i předmětů denní potřeby.

Více v článku pdfPopulární chemická přednáška Pravý levý svět (370 KB).

V pondělí dne 9. dubna 2018 se konala na Gymnáziu Velké Meziříčí přednáška

 

Mgr. Roberta Víchy, Ph.D.

z Ústavu chemie Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

Pravý levý svět

 

V přednášce byl vysvětlen pojem chiralita jako jistá prostorová nesymetrie molekulárních stavebních kamenů tvořících život na Zemi. Přednášející představil žákům vyšších ročníků naší školy řadu příkladů makroskopické chirality ve světě rostlin a živočichů i předmětů denní potřeby.

Výsledky krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus

eurorebus-2016Dne 12. 4. 2016 proběhlo v DKO Jihlava krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Naše škola na něj vyslala velké množství soutěžících, úspěšných řešitelů internetové části soutěže. Přesněji šlo o 10 týmů zastupujících školní třídy a 18 jednotlivců.

Více v článku pdfKrajské kolo soutěže Eurorebus dopadlo nad očekávání velmi dobře (764 KB).

Exkurze v Jelínkově vile

Jelínkova vilaExkluzivně pro nás, žáky základů přírodních věd, proběhla 3. prosince 2015 pivní exkurze v Jelínkově vile. Našim průvodcem nebyl nikdo jiný než sládek Josef Zatloukal.

Více v článku pdfExkurze v Jelínkově vile (202 KB)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru