Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Velké Meziříčí

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia Velké Meziříčí je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 058/06/01/ZK ze dne 20. listopadu 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Organizační struktura Gymnázia Velké Meziříčí

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 235/27, 594 01  VELKÉ MEZIŘÍČÍ

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 235/27, 594 01  VELKÉ MEZIŘÍČÍ

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00–15:00
Úterý: 8:00–15:00
Středa: 8:00–15:00
Čtvrtek: 8:00–15:00
Pátek: 8:00–14:00

4.4 Telefonní čísla

kancelář: +420 565 301 541
ředitel: +420 565 301 544
zástupkyně ředitele: +420 565 301 543
výchovná poradkyně: +420 565 301 545

4.5 Adresa internetové stránky

www.gvm.cz (oficiální webové stránky školy)

4.6 Adresa e- podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdfPravidla pro příjem podání (175 KB)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.7 Další elektronické adresy

Seznam zaměstnanců Gymnázia Velké Meziříčí

4.8 Další identifikátory

ID datové schránky: 5artrju
ID profilu zadavatele: 365757
IZO: 102 943 508

5. Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-5011550297
Kód banky: 0100
IBAN: CZ20 0100 0001 0750 1155 0297
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

6. IČ

48895393

7. DIČ

CZ48895393

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina a její dodatky: http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/42 záložka Dokumenty
Výroční zprávy a plány práce: http://www.gvm.cz/cs/o-studiu/dalsi-dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozvaha a výsledovka: http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/42 záložka Dokumenty

9. Žádost o informace

Vnitřní předpis gymnázia: Pravidla pro poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Vnitřní předpis gymnázia: Pravidla pro poskytování informacípdfPravidla pro příjem podání (175 KB)

11. Opravné prostředky

Vnitřní předpis gymnázia: Pravidla pro poskytování informací

12. Formuláře

Přijímací řízení – přihláška k dennímu studiu

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Postup při podání odvolání
Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí
Potál veřejné správy - životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za jednotlivé roky

17. Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

pdfInformace o zabezpečení ochrany osobních údajů (435 KB) - GDPR

Zpracovávané osobní informace (datové sady)
– odkaz na rejstřík PO zřizovaných Krajem Vysočina – záložka GDPR

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru