Komise fyziky a informatiky

Předseda:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové:

Mgr. Pavel Dvořák - vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Mgr. Martin Trojan - vedoucí oddělení základů administrativy

Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána

Exkurze do Švýcarska

Švýcarsko 2018Ve dnech 22. až 27. 10. 2018 se uskutečnila vzdělávací exkurze do Švýcarska, které se zúčastnili studenti převážně ze tříd 6. A a 2. C.

Krátce po protančené dvojhodinovce v prostorách Jupiter clubu jsme všichni plni očekávání nastoupili na parkovišti u gymnázia do autobusu. Čekal nás noční přejezd do Německa, během něhož se většina z nás v rámci možností prospala.

V ranních hodinách jsme dorazili do Kostnice, jež se nachází na břehu Bodamského jezera. Na místě se nám naskytla možnost prohlédnout si např. tamní katedrálu, Husův dům či budovu koncilu. Následovala cesta do Švýcarska ...

Více v článku pdfExkurze do Švýcarska (1,51 MB).

Týden vědy na Jaderce 2018

jaderka2018Ve dnech 17.–22. 6. 2018 jsme navštívili akci Týden vědy na Jaderce, tentokrát věnovanou Stephenu Hawkingovi. Program byl opravdu nabitý a troufám si tvrdit, že si každý z nás našel něco, co ho opravdu zaujalo, a přivezl si spoustu nových informací.

Ihned po příjezdu na nás čekal sál plný posluchačů, před kterým stál profesor se strhující přednáškou na téma, které jsme si předem zvolili, ta moje například měla název Chemie a záření.

Více v článku pdfTýden vědy na Jaderce (667 KB)

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Květinové hodinyVe dnech 25. 10. – 29. 10. 2017se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla sice dlouhá, ale rozhodně za to stála.

V ranních hodinách jsme dorazili k naší první zastávce, k nádhernému německému městu Lindau. Vyskákali jsme z autobusu a vydali se na ranní procházku městem, která vedla převážně podél Bodamského jezera. Obdivovali jsme krásy Staré radnice, Mangturmu či místního přístavu.

Více v článku pdfVzdělávací exkurze do Švýcarska (665 KB)

Týden vědy na Jaderce

Týden vědyNa konci minulého školního roku jsme se 3 studenti z 5. A a dvě studentky z 6. A vypravili na Týden vědy pořádaný Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze.

Týden vědy na Jaderce, který navazuje na tradici Fyzikálního týdne z let 1999 až 2009, je již devatenáctým rokem pořádán pro cca 180 studentů středních škol České republiky Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze. Je určen fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol.

Více v článku pdfTýden vědy na Jaderce (457 KB).

Kraje pro bezpečný internet

www.KPBI.czÚčelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.KPBI.cz prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC.

Soutěž probíhá do 31. října 2017 a pravidla obou soutěžních kvízů jsou zveřejněna společně se soutěžním kvízem na výše uvedených webových stránkách.

Leták soutěže pdfKraje pro bezpečný internet (850 KB).

Celostátní kolo Turnaje mladých fyziků

DiplomStudentka 2. ročníku Gymnázia Velké Meziříčí, Veronika Deketová, vybojovala spolu se svým týmem 2. místo v celostátním kole Turnaje mladých fyziků v Chebu.

Turnaj mladých fyziků je unikátní, celosvětová soutěž pětičlenných týmů, ve které se řeší 17 komplexních fyzikálních problémů. Ty jsou zadané velmi obecně a jejich řešení není předem známé. Díky tomu vzniká velká diverzita řešení, kdy každý tým zvolí odlišnou interpretaci zadání a často tedy i jiný přístup k celé problematice.

Více v článku pdfCelostátní kolo Turnaje mladých fyziků (445 KB).

Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo

ZPV přednáškaVe čtvrtek dne 5. 4. 2017 se v rámci předmětu Základy přírodních věd konala v Gymnáziu Velké Meziříčí přednáška prof. RNDr. Jiřího Spousty, PhD., z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT a z CEITEC v Brně, s názvem

Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo.

Záznam podobné přednášky autora je možno shlédnout na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=FwvI5l_iXqQ&list=PL1y47zLr2scVRw7Yzk9Gdpfmy6YP__5vP&index=2

 

GVM je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Fakultní školaGymnáziu Velké Meziříčí bylo předáno logo fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Stalo se tak při přednášce Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D., z této fakulty, která měla název 100 let obecné teorie relativity a která se konala dne 2. 12. 2015 na GVM.

 

Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity

Témata k opakování látky z fyziky

1. Fyzikální obraz světa

Předmět a metody zkoumání fyziky, rozdělení fyziky podle různých hledisek, význam experimentu ve fyzice (fyzikální měření), fyzika a matematika, fyzika a ostatní přírodní vědy, fyzika, technika a informační technologie, fyzika a filozofie, současný fyzikální obraz světa, vědecký a jiný pohled na svět.

... další témata: pdfTémata k opakování látky z fyziky k maturitní zkoušce

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru