Digitalizace audio a video nahrávek

Projekt Digitalizace audio a video nahrávek" řeší digitalizaci výukových filmů, které byly dosud zpracovávány v systému S-VHS, VHS, 16 mm filmů, magnetofonových záznamů atp. Projekt vytváří podmínky pro zpracování, střih a ozvučení vlastních digitálních výukových pořadů. Jako zkušební výukový snímek v digitální podobě bude zpracován výukový materiál do předmětu biologie – rak říční a mitóza.

Řešitelský tým projektu: Jiří Cejpek, Pavel Dvořák, Eva Holíková, Jana Homolová, Milada Pospíšilová, Marie Syslová, Aleš Trojánek

Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxe: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Ukazatele cílového stavu:

Digitalizace velké části výukových pořadů, které jsou ve škole k dispozici - byly digitalizovány následující videozáznamy (délka cca 15 hod) a audiozáznamy (délka cca 22 hod.):

 • Chemie: Chemické pokusy pro ZŠ - I. II. a III. díl, Umělé hmoty od monomeru k polymeru, Co je radioaktivita, Výroba anorganických kyselin, Od rudy k oceli, Hliník: elektrolýza, Zpracování ropy.
 • Biologie: Drogy a neurony, Fotosyntéza, Genetika pro základní školy, Pohyby a dráždivost rostlin, Etologie živočichů.
 • Tělesná výchova: Škola carvingu.
 • Informatika a výpočetní technika: Internet, Hardware & Software.
 • Angličtina: audio v MP3 formátu

Zvládnutí technologie tvorby, střihu a ozvučení digitálního záznamu - vytvoření vlastního zkušebního snímku v digitální podobě:

Rak říční (délka 5 min.) - k dispozici ukázky

Mitóza (délka 5 min.) - k dispozici ukázky

Prezentace digitálních záznamů při výuce odborných předmětů - průběžně dochází při výuce.

Řešení:

 • Zakoupena digitální kamera.
 • Zakoupen digitální fotoaparát.
 • Zakoupena disková kapacita na ukládání video na serveru.
 • Zakoupena počítačová sestava pro střih videa.
 • Zakoupeno plátno pro snímání 16 mm filmů atp.
 • Zakoupen příslušný SW pro úpravu videa.
 • Digitalizovány příslušné videa a audio záznamy.
 • Vytvořeny dokumenty "Rak říční", "Mitóza".

Stanovený cíl ze začátku projektu byl splněn, průběžně budou digitalizovány zbývající video a audio záznamy, snahou bude natočení dalších vlastních videozáznamů se studenty gymnázia.

pdfHodnocení projektu ověřovatelskou organizací (249 Kb)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru