Historie školy

budova-blackwhite „Vůdčí kruhové města Velkého Meziříčí i širokého okresu velkomeziříčského záhy seznali, že jest střední škola, zejména pak reálka, pro obyvatelstvo chudičkých hornatých krajů českomoravského pohoří životní potřebou."

A tak se 27. března roku 1899 usnesl zemský sněm zřídit ve Velkém Meziříčí vyšší zemskou reálku. 26. července roku devatenáctistého byl položen základní kámen nové budovy reálky a 21. září následujícího roku byla budova slavnostně otevřena. Travnatá pláň na úpatí Fajtova kopce a v blízkosti královské silnice se stala místem symbolické proměny – namísto pustiny stánek vzdělanosti. Důstojná, mohutná, elegantní budova. Klasický ráz, secesní nádech, chlouba, pýcha a dominanta města.

Dnes stejně jako před sto lety. Během své existence změnila tato škola několikrát svůj název, měnily se tváře profesorů a studentů jí procházejících. Do dění ve škole se promítaly historické události, kterých 20. století přineslo mnoho. Přesto v každém období nesla a nese tato škola to nejdůležitější poslání vzdělanosti – připravovat moudré, kultivované a vnímavé studenty nejen pro další studium, ale především pro život. Sté výročí založení velkomeziříčského gymnázia jsme si slavnostně připomněli 26. června 1999.

 

Založení školy

G 01Myšlenkou založit střední školu se zabývali meziříčští měšťané už v červnu revolučního roku 1848. Příznivá politická konstelace povzbudila představitele města požádat zemský sněm v Brně o zřízení slovanského gymnázia. Ve svém listě nejprve upozorňují na současný neutěšený stav školství a dále uvádějí sedm důvodů, proč by bylo dobré ve Velkém Meziříčí založit střední školu. Bohužel však tyto prosby zůstaly na příslušných místech nevyslyšeny.

Číst více...

Proměny školy během století

G 08V letech 1899–1929 nesla škola název zemská vyšší reálka a šlo o typ školy, kde převažovaly přírodovědné a technické předměty nad humanitními. To souviselo s potřebou technicky vzdělaných lidí, kteří pomohou do převážně zemědělského kraje přinést průmysl. Svůj název a zaměření však škola do dnešních dnů několikrát změnila.

Číst více...

Ředitelé školy

Reditel Horvat Zikmund

Horváth Zikmund 1899 – 1909
Jordánek Vincenc 1909 – 1929
Cvetler František 1929 – 1940
Štěpánek František 1940 – 1948
Kučera Cyril 1948 – 1951
Ptáček Bohumil 1951 – 1953
Žďárský Vladimír 1953 – 1979
Porazil Zdeněk, Mgr. 1979 – 1994
Pavlík Jaromír, Mgr. 1994 – 1997
Komárková Dana, PhDr. 1997
Trojánek Aleš, RNDr., PhD. 1997 – 2023
Ilona Pokorná, Mgr. 2023  dosud

Profesoři v historii školy

Profesorů se na škole vystřídalo opravdu mnoho. Neměli bychom zapomínat na jména těch prvních osmi průkopníků, kteří se zasloužili o šíření vzdělanosti mezi studenty našeho kraje. Ředitel Zikmund Horváth se tehdy opíral o své kolegy: Antonína Kolovrátka, Karla Vystrčila, Bohdana Ptáčka, Františka Veselého, Josefa Dufka, Josefa Fajtu a Jana Mašína. Někteří učitelé se na škole rychle střídali – byli povoláni na prezenční vojenskou službu a z ní se nevrátili na původní působiště, nebo je úřady umístily jinam apod. Už v prvních letech však do učitelského sboru přibyly také „stálice“, které své místo dlouhou dobu neopustily. Teprve od školního roku 1920/1921 se na velkomeziříčské reálce setkáváme také s ženami učitelkami.

Číst více...

Názvy škol od jejího založení do současnosti

Zemská vyšší reálka 1899 – 1929
Zemské reformní reálné gymnázium 1929 – 1938
Státní reformní reálné gymnázium 1939 – 1941
Reálné gymnázium 1941 – 1945
Státní reálné gymnázium 1945 – 1948
Reálné gymnázium 1948 – 1949
Gymnázium 1949 – 1953
Jedenáctiletá střední škola 1953 – 1960
Střední všeobecně vzdělávací škola 1961 – 1969
Gymnázium 1969 – dosud


Sestavila Barbora Štindlová

Kalendárium

Historická data a mezníky naší školy:

G 04 1848 – počátek snah meziříčských měšťanů o zřízení střední školy

1866 – neúspěšná žádost přednesená císaři Františku Josefu I. v Jihlavě

1871–1897 – celkem 8 písemných žádostí o zřízení střední školy ve Velkém Meziříčí adresovaných zemskému sněmu nebo ministerstvu školství

Číst více...

Studenti na velkomeziříčském gymnáziu

Do nově zřízené reálky nastoupilo ve školním roce 1899/1900 dvaaosmdesát chlapců z širokého okolí. Protože sociální podmínky studentů nebyly vždy příznivé, založili představitelé reálky a města již v tomto roce „Spolek pro podporování chudých žáků zemské vyšší reálky ve Velkém Meziříčí“. Žáci se však snažili získávat finanční prostředky i vlastními silami. Pořádaly se hudební a pěvecké akademie, orchestrální koncerty, veřejná tělocvičná vystoupení nebo třeba vánoční sbírky, jejichž výtěžek byl rozdělen mezi nemajetné studenty.

Číst více...

Seznam všech absolventů dle tříd

pdfSeznam všech absolventů dle tříd (1906 - 2008)

Sestavili: Pavel Dvořák, Jana Homolová, Eva Marková, Marie Syslová

Obracíme se s prosbou na ty, kdo najde chybné údaje, aby je sdělil pro potřebu dalších, přesnějších seznamů na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Abecední seznam všech absolventů

pdfAbecední seznam všech absolventů (1906 - 2008)

Sestavili: Pavel Dvořák, Jana Homolová, Eva Marková, Richard Smutný, Marie Syslová

Obracíme se s prosbou na ty, kdo najde chybné údaje, aby je sdělil pro potřebu dalších, přesnějších seznamů na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru