Učíme se ze života pro život 2

Logo ESFLogo MŠMT

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Informace o projektu:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Materiály zapojených pedagogů Gymnázia Velké Meziříčí - viz http://mail.gvm.cz/I-KAP-2/

pdfPlakát IKAP-2 (72 KB)

Logo IKAP-2

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru