Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina

Logo OP VK

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina.

Aktivity projektu:

  • zajištění potřebné techniky a software pro interaktivní výuku – interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení, software
  • vzdělávání pracovníků partnerských škol
  • tvorba metodických příruček pro jednotlivé předmětové skupiny, které umožní tvorbu interaktivních hodin a výuku na úrovni odpovídající gymnaziálnímu vzdělávání
  • vzdělávání pracovníků partnerských škol v tvorbě interaktivních výukových materiálů
  • 98 pedagogů z 11 partnerských škol vytvoří 2450 výukových hodin ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na školách
    - zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání
  • 4500 studentů projde do 30. 4. 2012 systémem interaktivní výuky
  • studenti partnerských škol zpracují 1500 referátů pro prezentaci na interaktivních kompletech.

Web  výukových materiálů: www.gymnaziainteraktivne.cz.

Partnerské školy:

Podmínky zpracování projektu: viz stránky KÚ Vysočina, Finanční zdroje z EU, Operační programy 2007 - 2013.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru