Učíme se ze života pro život

Logo ESFLogo MŠMT

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je podpora pedagogů při praktickém zavádění a intenzivnějším využívání aktivizačních a transferových metod výuky. Tyto metody staví do středu pozornosti každého žáka s jeho individuálními potřebami a podporují rozvoj jeho potenciálu. Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj níže uvedených kompetencí/gramotností:

  • kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
  • polytechnická výchova (kompetence v technické a přírodovědné oblasti včetně EVVO),
  • jazykové kompetence,
  • ICT kompetence.

Pedagogové, kteří jsou zapojeni do projektu, budou využívat aktivizační a transferové metody ve výuce. Krajských metodické týmy se zaměřují na vyhledávání vhodných materiálů v dané oblasti a vytváření jednotné metodiky.

Sdílení a výměna zkušeností bude probíhat na letních školách, které budou organizovány krajem pro pedagogy a pedagogické koordinátory zapojených škol.

V rámci projektu si škola pořídí moderní vybavení - tablety, dataprojektor a výukové programy Corinth Classroom. Tyto pomůcky budou využívány v běžných hodinách.

Materiály zapojených pedagogů Gymnázia Velké Meziříčí - viz http://mail.gvm.cz/I-KAP/

Informace o projektu:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Cíl projektu: Vytvořit ve škole aktivizující učební klima vhodné pro rozvoj kompetencí žáků.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Realizace aktivit ve škole: 2018/2019 a 2019/2020

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru