Komise fyziky a informatiky

Předseda:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové:

Mgr. Pavel Dvořák - vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Mgr. Martin Trojan, DiS. - vedoucí oddělení základů administrativy

Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána

Týden vědy na Jaderce

Týden vědyNa konci minulého školního roku jsme se 3 studenti z 5. A a dvě studentky z 6. A vypravili na Týden vědy pořádaný Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze.

Týden vědy na Jaderce, který navazuje na tradici Fyzikálního týdne z let 1999 až 2009, je již devatenáctým rokem pořádán pro cca 180 studentů středních škol České republiky Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze. Je určen fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol.

Více v článku pdfTýden vědy na Jaderce (457 KB).

Kraje pro bezpečný internet

www.KPBI.czÚčelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.KPBI.cz prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC.

Soutěž probíhá do 31. října 2017 a pravidla obou soutěžních kvízů jsou zveřejněna společně se soutěžním kvízem na výše uvedených webových stránkách.

Leták soutěže pdfKraje pro bezpečný internet (850 KB).

Celostátní kolo Turnaje mladých fyziků

DiplomStudentka 2. ročníku Gymnázia Velké Meziříčí, Veronika Deketová, vybojovala spolu se svým týmem 2. místo v celostátním kole Turnaje mladých fyziků v Chebu.

Turnaj mladých fyziků je unikátní, celosvětová soutěž pětičlenných týmů, ve které se řeší 17 komplexních fyzikálních problémů. Ty jsou zadané velmi obecně a jejich řešení není předem známé. Díky tomu vzniká velká diverzita řešení, kdy každý tým zvolí odlišnou interpretaci zadání a často tedy i jiný přístup k celé problematice.

Více v článku pdfCelostátní kolo Turnaje mladých fyziků (445 KB).

Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo

ZPV přednáškaVe čtvrtek dne 5. 4. 2017 se v rámci předmětu Základy přírodních věd konala v Gymnáziu Velké Meziříčí přednáška prof. RNDr. Jiřího Spousty, PhD., z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT a z CEITEC v Brně, s názvem

Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo.

Záznam podobné přednášky autora je možno shlédnout na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=FwvI5l_iXqQ&list=PL1y47zLr2scVRw7Yzk9Gdpfmy6YP__5vP&index=2

 

GVM je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Fakultní školaGymnáziu Velké Meziříčí bylo předáno logo fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Stalo se tak při přednášce Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D., z této fakulty, která měla název 100 let obecné teorie relativity a která se konala dne 2. 12. 2015 na GVM.

 

Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity

Témata k opakování látky z fyziky

1. Fyzikální obraz světa

Předmět a metody zkoumání fyziky, rozdělení fyziky podle různých hledisek, význam experimentu ve fyzice (fyzikální měření), fyzika a matematika, fyzika a ostatní přírodní vědy, fyzika, technika a informační technologie, fyzika a filozofie, současný fyzikální obraz světa, vědecký a jiný pohled na svět.

... další témata: pdfTémata k opakování látky z fyziky k maturitní zkoušce

Odkazy s fyzikální tematikou

Zázemí studia na GVM

Odpoledne otevřených dveří 2022

Kromě učeben budete využívat i následující prostory:

  • šatny,
  • sociální zařízení,
  • chodby,
  • aulu,
  • víceúčelové hřiště.

 Chodba na GVMSchodiště na GVMSchodiště na GVMSociální zázemí na GVMŠatny na GVMSociální zázemíChodba gymnáziaAula gymnázia

 Víceúčelové hřiště

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru