Komise fyziky a informatiky

Předseda:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové:

Mgr. Pavel Dvořák - vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Mgr. Martin Trojan - vedoucí oddělení základů administrativy

Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána

Odkazy s fyzikální tematikou

Zázemí studia na GVM

Odpoledne otevřených dveří 2022

Kromě učeben budete využívat i následující prostory:

  • šatny,
  • sociální zařízení,
  • chodby,
  • aulu,
  • víceúčelové hřiště.

 Chodba na GVMSchodiště na GVMSchodiště na GVMSociální zázemí na GVMŠatny na GVMSociální zázemíChodba gymnáziaAula gymnázia

 Víceúčelové hřiště

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru