Komise fyziky a informatiky

Předseda:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové:

Mgr. Pavel Dvořák - vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Mgr. Martin Trojan - vedoucí oddělení základů administrativy

Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána

GVM je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Fakultní školaGymnáziu Velké Meziříčí bylo předáno logo fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Stalo se tak při přednášce Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D., z této fakulty, která měla název 100 let obecné teorie relativity a která se konala dne 2. 12. 2015 na GVM.

 

Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity

Témata k opakování látky z fyziky

1. Fyzikální obraz světa

Předmět a metody zkoumání fyziky, rozdělení fyziky podle různých hledisek, význam experimentu ve fyzice (fyzikální měření), fyzika a matematika, fyzika a ostatní přírodní vědy, fyzika, technika a informační technologie, fyzika a filozofie, současný fyzikální obraz světa, vědecký a jiný pohled na svět.

... další témata: pdfTémata k opakování látky z fyziky k maturitní zkoušce

Odkazy s fyzikální tematikou

Zázemí studia na GVM

Odpoledne otevřených dveří 2022

Kromě učeben budete využívat i následující prostory:

  • šatny,
  • sociální zařízení,
  • chodby,
  • aulu,
  • víceúčelové hřiště.

 Chodba na GVMSchodiště na GVMSchodiště na GVMSociální zázemí na GVMŠatny na GVMSociální zázemíChodba gymnáziaAula gymnázia

 Víceúčelové hřiště

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru