Podpora e-learningu na GVM

Cílem projektu ,,Podpora e-learningu na GVM" je zprovoznění programového vybavení pro podporu e-learningu a vytvoření několika e-learningových kurzů z fyziky a chemie, konkrétně se jedná o kurzy: Fyzika mikrosvěta a Obecná chemie. Vytvořené kurzy vhodně doplní učivo a mohou sloužit k dalšímu vzdělávání široké veřejnosti. Cílem je poskytnout studentům naší školy formou e-learningu nové možnosti přístupu ke studijním materiálům.

Řešitelský tým projektu: Pavel Dvořák, Eva Holíková, Aleš Trojánek, Marie Syslová

Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxe: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Ukazatele cílového stavu:

 • e-learningový systém ve školní počítačové síti, včetně přístupu z Internetu - http://mail.gvm.cz/moodle - již zrušeno, studijní materiály jsou k dispozici na http://mail.gvm.cz/people
 • 5 proškolených pracovníků - splněno.
 • výukové materiály v systému Moodle - http://mail.gvm.cz/moodle - již zrušeno, studijní materiály jsou k dispozici na http://mail.gvm.cz/people
 • zapojení výsledků projektu do výuky na gymnáziu, použití dataprojektoru - průběžně probíhá při výuce,
 • prezentace na www stránkách školy (http://www.gvm.cz), při konaných výstavách a konferencích.

Řešení:

 • Instalace PHP, SQL databáze MySQL.
 • Zakoupena disková kapacita na ukládání studijních materiálů na serveru.
 • Zakoupena počítačová sestava pro tvorbu studijních materiálů.
 • Zprovoznění systému Moodle jako podpůrného nástroje e-learningu.
 • Vytvoření ukázkových kurzů (chemie, fyzika).
 • Zpřístupnění výukových kurzů široké veřejnosti (Internet, uživatelé se automaticky nahlásí do systému pod uživatelem).

Stanovený cíl ze začátku projektu byl splněn, průběžně budou doplňovány další kurzy se studijním materiálem.

pdfHodnocení projektu ověřovatelskou organizací

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru