Historie výměny

gymnasiumweilheimTradice česko-německé studentské výměny na velkomeziříčském gymnáziu trvá od roku 1993. U jejího zrodu stála Mgr. Lenka Plocková, učitelka němčiny na naší škole. V březnu roku 1993 se L. Plocková zúčastnila stipendijního hospitačního pobytu na gymnáziu ve Weilheimu (Gymnasium Weilheim, Horní Bavorsko).

Tyto hospitační pobyty organizuje pro české učitele každým rokem bavorské ministerstvo školství a kultury. Jejich cílem je přispět nejen k tomu, aby čeští učitelé poznali bavorský školský systém, ale aby byla podle možností navázána trvalejší spolupráce mezi školami v obou zemích. To bylo také naším přáním.

Mgr. Plocková měla štěstí, že se ve Weilheimu setkala s lidmi, kteří byli myšlenkou na spolupráci mezi oběma školami nadšeni. Za všechny můžeme jmenovat ředitele školy pana Hanse Hecka a manžele Gerlindu a Jürgena Kosseggovy, kteří v prvních letech výměnu z německé strany organizovali. Kromě toho tu byli i žáci tehdejší třídy 9e, jejichž hodiny němčiny s paní Brigitte Schmieschek tehdy L. P. navštěvovala. Poté, co se při jedné besedě s nimi zmínila o možnosti zahájit výměnné pobyty, byli okamžitě pro. Od myšlenky k jejímu uskutečnění pak byl jen krok – už 19. září téhož roku vjel autobus s weilheimskými studenty a učiteli poprvé na velkomeziříčské náměstí.

Weilheimské gymnázium mělo v té době již dávno kontakty se středními školami v Itálii, Francii, Velké Británii. Nadšení pro „expedici Velké Meziříčí“ asi pomohl fakt, že spolupráce s českou školou měla tehdy, pouhé čtyři roky po pádu železné opony, nádech jisté exotiky a nezvyklosti. Exotiku, asi poněkud nepatřičnou vzhledem k vzájemné zeměpisné a kulturní blízkosti, mezitím odvál čas. To, co určitě zbylo, jsou přátelství a spolupráce.

Jedenáct let, to je dost dlouhá doba. Dlouhá doba z hlediska stodesetileté (u nás) či stopětatřicetileté (ve Weilheimu) školy, ještě delší z hlediska lidí, kteří se na výměně podíleli a podílejí. Studentů (a jejich rodičů), již výměnou prošli, jsou dnes již stovky.

Pobyt přátel z Horního Bavorska patří již pevně k začátku podzimu ve Velkém Meziříčí. Zmiňované datum 19. září 1993 je již součástí historie. Historie ovšem nikoliv uzavřené, nýbrž historie, jejíž další a další stránky stále píšeme. A doufáme, že ještě dlouho psát budeme.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru