TŘI SOČKY, TŘI MEDAILE

SOČStudentům našeho gymnázia se podařil významný úspěch v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které proběhlo 7. 5. 2020 netradiční online formou.

Adéla Svobodová s Adélou Pistrichovou se svojí společnou soutěžní prací „Vliv množství prenatálního testosteronu na budoucí volnočasové aktivity dětí“ zvítězily a postupují do celostátního kola. Vítězslav Havlíček rovněž za svoji soutěžní práci „Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů“ získal první místo a postupuje do celostátního kola. Petra Kašová získala za práci „Chování buněk na modifikovaném povrchu kovu“ krásné třetí místo!

Studentům blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim i nadále mnoho úspěchů!

Martina Poláková

SOČ 2020

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru