Aktuality

Výstava na stromech odhaluje, jak technologie proměňují svět práce

Výstava na stromech odhaluje, jak technologie proměňují svět práceNa více než osmdesáti veřejných místech po celé republice, k nimž patří také Velké Meziříčí, najdete od 3. do 10. října 2020 fotografickou výstavu upozorňující na rizika spojená s proměnou práce ve 21. století. Instalaci s názvem „Práce (bez) budoucnosti" připravila ve spolupráci s jednotlivými vystavovateli brněnská nezisková organizace NaZemi, která se mimo jiné zabývá pracovními podmínkami.

Více v článku pdfVýstava na stromech odhaluje, jak technologie proměňují svět práce (134 KB).

Výstava na stromech Výstava na stromech  Výstava na stromech

Distanční výuka a prázdniny

GVMDistanční výuka od 14. října 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR přechází Gymnázium Velké Meziříčí od 14. října 2020 ve všech třídách na distanční výuku a žákům není dovolen vstup do budovy školy. Distanční výuka je realizována pomocí aplikace Teams a je pro žáky povinná.

Prázdniny

Na dny 26. a 27. října vyhlásilo MŠMT ČR dny volna, 28. října je státní svátek a 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny. Během celého týdne tak výuka (ani distanční) neprobíhá a žákům není dovolen vstup do budovy školy.

Aleš Trojánek, ředitel školy

Ve Velkém Meziříčí dne 13. října 2020

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme ČeskoV pátek 18. září 2020 se po vyučování Studentská rada GVM zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se konala v rámci Celosvětového úklidového dne (19. září), při němž se aktivisté po celém světě snaží uklidit a zkrášlit své okolí.

Více v článku pdfUkliďme svět, ukliďme Česko (696 KB).

Informace žákům a žákyním GVM, srpen 2020

Logo GVMMilé žákyně, vážení žáci,

jste srdečně vítáni na našem gymnáziu v novém školním roce. Ten začne v jednotlivých třídách v 7:55 h dne 1. září 2020. V prvních dnech dostanete základní informace o výuce, učebnicích, o školním řádu, o možnosti stravování ve školní jídelně apod.

Vzhledem k situaci s covid-19 budeme všichni dodržovat hygienická opatření stanovená MZ ČR a manuálem MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“. Základní hygienická pravidla a doporučení jsou:

  • Používejte, prosím, po příchodu do školy i v průběhu dne prostředky k desinfekci rukou, které jsou umístěny u vstupu do budovy a ve všech učebnách.
  • Dodržujte hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Dbejte dalších pokynů třídních učitelů.
  • V případě podezření na onemocnění covid-19 zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře.

Opatření se mohou podle pokynů a nařízení státních orgánů v průběhu školního roku měnit.

Přeji všem úspěšné zahájení nového školního roku a jeho zdárné pokračování.

Aleš Trojánek
ředitel školy

Velké Meziříčí 28. srpna 2020

TŘI SOČKY, TŘI MEDAILE

SOČStudentům našeho gymnázia se podařil významný úspěch v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které proběhlo 7. 5. 2020 netradiční online formou.

Adéla Svobodová s Adélou Pistrichovou se svojí společnou soutěžní prací „Vliv množství prenatálního testosteronu na budoucí volnočasové aktivity dětí“ zvítězily a postupují do celostátního kola. Vítězslav Havlíček rovněž za svoji soutěžní práci „Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů“ získal první místo a postupuje do celostátního kola. Petra Kašová získala za práci „Chování buněk na modifikovaném povrchu kovu“ krásné třetí místo!

Studentům blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim i nadále mnoho úspěchů!

Martina Poláková

SOČ 2020

Charitativní akce Květinový květen

Sbírka Květinový květenLiga proti rakovině Praha letos slaví 30 let od svého založení. Věnuje se prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Vzhledem k současné krizové situaci musela přesunout tradiční sbírku Český den proti rakovině na 30. září 2020.

Pro tento čas však pořádají online veřejnou sbírku Květinový květen.

Ligu proti rakovině můžete v rámci Květinového května podpořit zakoupením e-kytičky prostřednictvím zaslání DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.

Více informací na https://www.lpr.cz/akce-a-projekty/kvetinovykveten

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru