Aktuality

“Pokud vám nevyjde výzkum, nevěšte hlavu a prostě to zkuste znovu.”

Vítězslav Havlíček a Lukáš Jan s diplomy obdrženými za své práce v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ).Stojím vzadu ve třídě a spolu s třiceti žáky kvarty se zaujetím poslouchám prezentaci a povídání dvou mladíků, kteří živě, ale se skromností vyprávějí o své cestě k úspěchu na poli vědy. Vidím dva sympatické mladé muže, kteří naše gymnázium studují už sedmým rokem. Přes trvale vynikající prospěch a úspěchy popírají mýtus o šprtech či vědeckých podivínech. Oba sportují, umí se bavit, mají smysl pro humor. Své publikum si rychle získávají. Když se na konci hodiny ptají, zdali někdo uvažuje o zapojení do středoškolské odborné činnosti, nesměle se zvedne několik rukou. Tak uvidíme, jestli budou mít kluci v dohlednu následovníky, pomyslím si, poděkuji a ukončím hodinu.

Více v článku pdf“Pokud vám nevyjde výzkum, nevěšte hlavu a prostě to zkuste znovu,” říká talentovaný student septimy velkomeziříčského gymnázia Lukáš Jan.

Dva nositelé titulu Talent Vysočiny za školní rok 2020/2021 jsou z Gymnázia Velké Meziříčí

Talent VysočinyVýrazného úspěchu dosáhli naši žáci v prestižní soutěži Talent Vysočiny za školní rok 2020/2021:

- V přírodovědném oboru středních škol zvítězil Vítězslav Havlíček, žák 7. A GVM.

- Ve sportovním oboru středních škol zvítězila Sára Strnadová, žákyně 7. A GVM.

Srdečně Sáře a Víťovi blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Další podrobné informace v článku pdfDva nositelé titulu Talent Vysočiny za školní rok 2020/2021 jsou z Gymnázia Velké Meziříčí (245 KB).

Gymnázium Velké Meziříčí součástí mediální kampaně MŠMT ČR

Logo GVMNaše škola byla oslovena, aby se zapojila do realizace mediální kampaně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jejím cílem je prezentovat úspěšné projekty podpořené z tohoto grantu. Každý kraj zastupuje jedna organizace, která se aktivně zapojila a získala na zvolenou činnost finanční prostředky.

Od 14. 6. 2021 jsou příslušná videa přístupná na Youtube kanále OP VVV: https://youtube.com/playlist?list=PLvzdjla2ilOALcDA6TybHdr-EqEJDgNfP a další informace na mikrostránce kampaně: https://projektyprobudoucnost.msmt.cz/

Od stejného data je rovněž na FB profilu OP VVV každé pondělí zveřejňováno video z jednoho kraje. V rámci toho týdne pak bude na FB probíhat také soutěž navázaná na informace, které se sledující ve videu dozví. Jako první byl tento týden prezentován Moravskoslezský kraj.

Žáci GVM opět na stupních vítězů v soutěži SOČ

Středoškolská odborná činnostŽáci našeho gymnázia navázali na loňský úspěch v soutěži Středoškolská odborná činnost a i v letošním 43. ročníku soutěže obsadili v krajském kole přední příčky.

 

  • Vítězslav Havlíček obhájil s prací „Predikce rizika infekce SARS-CoV-2 u savců“ loňské prvenství v oboru Biologie a postupuje do celostátního kola. Získal též cenu Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity středoškolských žáků České republiky!

ucena-spolecnost

  • Lukáš Jan zvítězil se svojí prací „Vliv biouhlu na mobilitu organických polutantů v půdě“ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a postupuje do celostátního kola.
     
  • Eliška Maloušková v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí získala za práci „Mikroplasty v bezobratlých v podélném gradientu toku řeky Svratky“ pěkné třetí místo.

Studentům srdečně blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim i nadále mnoho úspěchů!

Schválený finanční příspěvek na Wi-Fi síť GVM

gvm-logo-inverse-RGBRada Kraje Vysočina schválila Gymnáziu Velké Meziříčí finanční příspěvek 200 tis. Kč na zvýšení úrovně IT, konkrétně na rozšíření stávající Wi-Fi sítě.

Díky nové Wi-Fi síti nabídneme (nejpozději od září 2021) zaměstnancům a studentům gymnázia, popř. dalším návštěvníkům gymnázia mající účet v mezinárodní síti Eduroam, přístup do školní sítě a do internetu téměř v celé budově gymnázia.

Poděkování za spolupráci a podporu

Poděkování za spolupráci a podporu

Výstava na stromech odhaluje, jak technologie proměňují svět práce

Výstava na stromech odhaluje, jak technologie proměňují svět práceNa více než osmdesáti veřejných místech po celé republice, k nimž patří také Velké Meziříčí, najdete od 3. do 10. října 2020 fotografickou výstavu upozorňující na rizika spojená s proměnou práce ve 21. století. Instalaci s názvem „Práce (bez) budoucnosti" připravila ve spolupráci s jednotlivými vystavovateli brněnská nezisková organizace NaZemi, která se mimo jiné zabývá pracovními podmínkami.

Více v článku pdfVýstava na stromech odhaluje, jak technologie proměňují svět práce (134 KB).

Výstava na stromech Výstava na stromech  Výstava na stromech

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru