Komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Složení předmětové komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Předseda:

Mgr. Barbora Štindlová - vedoucí oddělení dějepisu

Členové:

Mgr. Lenka Muchová - vedoucí oddělení výtvarné výchovy

Mgr. Dagmar Handová Navrátilová - vedoucí oddělení latiny

Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. - vedoucí oddělení hudební výchovy

Mgr. Ilona Pokorná - vedoucí oddělení OV, ZSV

Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. & Mgr. Tereza HammerováMgr. Lenka Padalíková, Mgr. Marie Nedomová

 

Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí si z Bystřice nad Pernštejnem přivezl zlato

Diplom28. března 2018 se pěvecký sbor naší školy zúčastnil krajského kola Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat a za svůj výkon byl odbornou porotou zařazen do zlatého pásma s doporučením postupu do celostátního kola. Porota mimo jiné ocenila kvalitu zvuku sboru a jeho muzikální projev.

Kulíšci z kvarty se vydali zdolat Bludiště

bludiste-4aZa novými zážitky jsme se s třídou tentokrát vydali do ostravského televizního studia, v němž se připravuje pořad Bludiště. Chtěli jsme poznat, jak probíhá natáčení, a také poměřit síly v soutěži.

Po zaslání přihlášky do oblíbeného soutěžního pořadu jsme čekali, zda nás televize osloví. Když nás kontaktovala asistentka produkční, zahájili jsme se třídou přípravy, abychom se do Ostravy opravdu mohli vydat. Z mnoha zájemců jsme vybrali čtveřici, která bude hájit barvy našeho gymnázia v souboji se soupeřovým týmem. Vymysleli a nacvičili jsme představovací scénku, natočili video, zvolili si název týmu a maskota.

Více v článku pdfKulíšci z kvarty se vydali zdolat Bludiště (386 KB).

Odpoledne otevřených dveří, projektové dopoledne na GVM

gvm-logo-RGBOdpoledne 31. 1. 2018 gymnázium opět otevřelo své dveře nejen pro budoucí uchazeče o studium a bývalé absolventy, ale také pro širokou veřejnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout odborné učebny téměř všech vyučovaných předmětů a v nich připravený program. V učebně biologie studenti mající laboratorní práce určovali výskyt škrobových zrn v rostlinách, v laboratoři chemie se prováděly důkazy reakcí kationů anorganickými činidly, v učebně chemie se vyráběl vodík s kyslíkem, zapalovala se třaskavá směs a realizovaly se plamenné zkoušky. Dominantou odpoledne bylo vystoupení gymnaziálního sboru.

Více v článku pdfOdpoledne otevřených dveří, projektové dopoledne na GVM (437 KB)

Čtyři kroky do nového světa

prahaMozartovo Requiem

Dne 25. ledna 2018 měli žáci naší školy možnost zhlédnout zcela legendární Requiem rakouského skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.  Celí nedočkaví jsme se usadili v pražském Rudolfinu, kde se mimo jiné pár hodin poté konala debata mezi kandidáty na prezidenta, a tiše vyčkávali, až zazní první tóny v podání České studentské filharmonie.

Více v článku pdfČtyři kroky do nového světa (360 KB)

Velkomeziříčtí gymnazisté v NESE

nesa2018„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. Jedna z nich je být uznáván a milován takový, jaký je.“ (Michele Pascale Driezová)

 

Poslední lednový den se desetičlenná skupina studentek třetího ročníku vyššího gymnázia vydala na návštěvu do stacionáře NESA. Toto zařízení poskytuje denní péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením, pro které si dobrovolnice připravily asi tříhodinový program.

 

Více v článku pdfVelkomeziříčtí gymnazisté v NESE (555 KB)

Beseda s absolventy

DSC 0002V pátek 26. 1. 2018 se v aule gymnázia uskutečnila již tradiční beseda absolventů naší školy se studenty druhého a třetího ročníku. Posluchači vysokých škol předali svým mladším kolegům zkušenosti týkající se požadavků přijímacího řízení, náročnosti studia a možnosti zahraničních pobytů a stáží. Pro jednotlivé obory také doporučili optimální výběr seminářů, jež jsou na gymnáziu pro třetí a čtvrtý ročník nabízeny.

Děkujeme všem hostům za prezentace různých studijních oborů na rozličných univerzitách a fakultách. Jejich prostřednictvím přiblížili budoucím vysokoškolákům prostředí akademické půdy a podělili se s nimi o řadu cenných informací, které v příručkách nenajdeme.

Ilona Pokorná, výchovná poradkyně

DSC 0003DSC 0007

Výchovný koncert o jazzu

Výchovný koncertDne 21. listopadu mohli studenti naší školy zhlédnout pořad o hudbě v podání Jakuba Hlobila, Vojtěcha Želinského a Jana Nikendeye. Hned prvními údery bicích jsme byli vtaženi do historie populární hudby. Sledovali jsme vývoj jazzu od 50. let až do současnosti, od big bandů až po různé elektrické efekty upravující zvuk. Díky ukázkám jsme pochopili, jak moc jazz ovlivnil podobu i těch druhů hudby, o kterých bychom to nikdy předtím neřekli. Zazněly skladby jako Go Johny Go od Chucka Berryho nebo píseň Satisfaction skupiny Rolling Stones. To vše v podání dvou kytar a bicích. Zapojit jsme se mohli i my tleskáním do rytmu. Celý koncert uzavírala píseň Wabiho Daňka jako vzpomínka na jeho nedávné úmrtí.

Eliška Valová, 2. C

Výchovný koncert Výchovný koncert

Poděkování za účast v zimních Srdíčkových dnech 2017

Poděkování

Poděkování Gymnáziu Velké Meziříčí za účast v zimních Srdíčkových dnech 2017.

Den otevřených dveří ve stacionáři NESA

Stacionář NesaStalo se již tradicí, že studenti třetího ročníku v rámci připomínky DNE CHARITY navštěvují prostory stacionáře NESA ve Velkém Meziříčí. Zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytuje pomoc zejména osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 4 do 55 let, u kterých je kvůli jejich handicapu snížena schopnost žít jako ostatní vrstevníci.

Více v článku pdfDen otevřených dveří ve stacionáři NESA (432 KB)

Exkurze do Polska

Exkurze do PolskaVe dnech 25. až 26. září 2017 se žáci 4. C a 8. A zúčastnili školní exkurze do Polska. V pondělí ještě za tmy naskládali všichni tašky do autobusu a vyrazilo se. Cesta trvala pět hodin, a tak někteří cestou dospávali brzké vstávání.

Naším prvním cílem byl kopec Tadeusze Kościuszka, tyčící se nad Krakówem, odkud jsme mohli mimo jiné vidět také lehký opar znečištění, který město zahaluje. Příjemným bonusem se pro nás stala expozice Cesta Poláků ke svobodě, jež byla v bývalé pevnosti na vrcholku kopce v době naší návštěvy otevřena.

Více v článku pdfExkurze do Polska (378 KB)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru