Komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Složení předmětové komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Předseda:

Mgr. Barbora Štindlová - vedoucí oddělení dějepisu

Členové:

Mgr. Lenka Muchová - vedoucí oddělení výtvarné výchovy

Mgr. Dagmar Handová Navrátilová - vedoucí oddělení latiny

Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. - vedoucí oddělení hudební výchovy

Mgr. Ilona Pokorná - vedoucí oddělení OV, ZSV

Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. & Mgr. Tereza HammerováMgr. Lenka Padalíková, Mgr. Marie Nedomová

 

Mimořádný úspěch v dějepisné olympiádě

Dějepisná olympiádaO mimořádný úspěch v dějepisné olympiádě se v letošním školním roce zasloužil Petr Bradáč ze 7. A. Ve dnech 23. až 25. 5. 2022 se zúčastnil ústředního kola dějepisné olympiády v Hradci Králové, kam se postupně probojoval přes školní, okresní a krajské kolo. Postupem až do nejvyššího kola soutěže prokázal nejenom hluboké historické znalosti týkající se letošního tématu „Šlechta v proměnách času – šlechta na pozadí dějinných událostí 1648–1948“, ale také odevzdal zdařilou písemnou práci věnující se osobnosti Jana Podstatzkého-Lichtenštejna a emigraci jeho rodiny v roce 1948. Petrovi se v Hradci Králové přední příčky obsadit nepodařilo, nicméně už jen samotná účast v nejvyšším kole soutěže byla neopakovatelnou zkušeností a velkým úspěchem.

Ladislava Fialková

Úspěch žáků GVM v soutěži EuropaSecura

Soutěž pro středoškláky EuropaSecuraTaké v letošním školním roce se studenti naší školy úspěšně zapojili do soutěže EuropaSecura. Tým ze 7. A ve složení Adam Trojánek, Viktorie Součková a Adéla Kubíčková prošel postupně základním vědomostním testem, který prověřil jejich znalosti z historie, bezpečnostní politiky ČR, EU a NATO. Do krajského kola postoupili s nelehkým úkolem vypracovat bezpečnostní analýzu na téma Ruský vliv v Evropě. I po této stránce si vedli velice dobře a dostali příležitost obhajovat svoji práci v dalším, tentokrát již ústním kole, které proběhlo 18. 5. 2022 v Jihlavě. Krajská ústní část soutěže spočívala nejen v představení vlastního projektu, ale také v přípravě oponentury na práce jejich soupeřů. Našemu týmu se nakonec do celostátního kola postoupit nepodařilo, obsadili však skvělé 5. místo.

 Ladislava Fialková

 

Večer pro Ukrajinu na GVM

Vlajka UkrajinyNávštěvníci Večera pro Ukrajinu, který se konal 18. března 2022 na GVM, mohli zhlédnout film o ruské propagandě Svět podle Russia Today. Později k poslechu i k tanci zahrála kapela MHD.

V průběhu Večera se na dobrovolném vstupném vybralo 29 574 Kč.

Více informací a obrázků v článku pdfVečer pro Ukrajinu (391 KB)

Dějepis

Odpoledne otevřených dveří 2022

Společenskovědní předmět, který přispívá k utváření historického vědomí a k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace. Posiluje respekt k základním principům demokracie a podporuje vědomí jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům minulých generací i současnosti. Žáci se seznamují s těmito obdobími:

 • pravěk,
 • starověk,
 • středověk,
 • novověk,
 • moderní doba (dějiny 20. a 21. století).

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

pdfPrezentace (2 MB) Amose Kazdy: pptxNemoci ve středověku (12,75 MB)

On-line přenos - středa 2. února 2022 od 15.00 do 15.30 hodin - na Vaše dotazy týkající se dějepisu, exkurzí, ... bude odpovídat Ladislava Fialková

Eliška Součková: Antické divadlo

Dějepravné soutěženíDějepravné soutěženíProjektový den k 17. listopadu Den boje za svobodu a demokraciiProjektový den ke 120 letům GVMProjektový den k výročí založení republiky Exkurze Polsko (Jagellonská univerzita v Krakově)Výuka dějepisuPracovní sešit a učebnice do dějepisuUčebnice dějepisuKnihovna v kabinetě dějepisu

Exkurze do Kutné HoryExkurze do Kutné HoryExkurze do Kutné HoryExkurze do Kutné Hory 

Hudební výchova

Odpoledne otevřených dveří 2022

Základní informace

Předmět hudební výchova rozvíjí hudebnost žáků a učí utvářet vztah k hudbě a k hudebnímu umění. Vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě a k jejímu aktivnímu vnímání. Umožňuje i jiné než pouze racionální poznávání světa. Při výuce jsou používány vyučovací metody, formy i pomůcky tak, aby byla hudební výchova pro žáky především radostí a zábavou.

docxPodrobnější informace o předmětu (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

 

 Akademie při výročí 120 let GVMVystoupení pěveckého sboru na Gymnázia Cantant Ocenění z Opava CantatSlavnostní předání maturitních vysvědčeníExkurze v Praze, Rudolfinum, Mozartovo Requiem v podání České studentské filharmonie Koncert The Cello BoysBubenický workshop

 

 

 

Výtvarná výchova

Odpoledne otevřených dveří 2022


Výtvarná výchova umožňuje žákům a studentům racionální i iracionální poznávání světa v oblasti umění a kultury.

V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.

Na výtvarnou výchovu navazuje v 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia volitelný předmět výtvarná výchova 2.

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ

Ukázky prací z jednotlivých ročníků (pdfPDF formát)

Výstava studentských výtvarných prací DOBA COVIDOVÁ (pdfPDF, 3,95 MB, pptxPowerPoint, 36,65 MB)

Učební plány předmětů

 Výstava v Městské knihovně ve V. MeziříčíMaturitní práce studentů na půdě gymnáziaMaturitní práce studentů na půdě gymnáziaUčebna výtvarné výchovy

 

 

 

Více fotografií v galerii půdy.

Základy společenských věd, občanská výchova

Odpoledne otevřených dveří 2022

Základní informace

Jedná se o multidisciplinární předmět, ve kterém se studenti seznamují s těmito obory:​

 • Psychologie, sociologie​
 • Právo, politologie​
 • Mezinárodní organizace​
 • Ekonomie​
 • Religionistika​
 • Úvod do filosofie

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

On-line přenos - středa 2. února 2022 od 16.00 do 16.30 hodin - na vaše dotazy týkající se základů společenských věd, výchovného a karierového poradenství, občanské výchovy bude odpovídat Ilona Pokorná

Spolupráce s klienty ve stacionáři NESAPoetická kavárna – ukázky tvorby studentůProjektový den – výročí republikySpolupráce s klienty Domova pro seniory ve Velkém MeziříčíZahraniční studentka Carrot (Pitchapa Wantanachaisaeng z Thajska) se svou třídouAdaptační kurz 1. CAdaptační kurz 1. CAdaptační kurz 1. A  Adaptační kurz 1. ABeseda po projekci dokumentárního filmu s MUDr. Zdenou Čechovou a Jakubem ČechemMikulášská nadílka v KopretiněPoetická kavárna 2017

Nadaní studenti na Vysočině

nadani-studetniV pondělí 8. listopadu 2021 se nám naskytla jedinečná možnost zavítat do prostor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Zde se konalo vyhodnocení projektu Nadaní studenti 2020/2021, jehož cílem je podpořit zájem o vzdělání, vědu a výzkum u nadaných středoškoláků. Do tohoto projektu se mohly zapojit všechny střední školy zřizované Krajem Vysočina. Studenti měli na výběr z různorodých oblastí - od programování, přes biologii a logiku, až po psychologii.

Více v článku pdfNadaní studenti na Vysočině (311 KB).

Účast v soutěži EuropaSecura

Logo EuropaSecuraAni během distanční výuky naši studenti nezaháleli a zapojovali se do různých soutěží. Jednou z nich byla EuropaSecura.

Do soutěže se zapojily hned tři tříčlenné týmy ze 3. C, 7. A a 6. A. Všechny týmy si vedly velice dobře v základním testu, který prověřoval nejen znalosti o historii, bezpečnostní politice ČR, EU, NATO, ale také schopnost práce se slepou mapou a porozumění textu.

Všechny týmy postoupily do krajského kola, kde je čekal náročný úkol v podobě písemného vypracování bezpečnostní analýzy na přidělené téma. Tým studentů ze 3. C ve složení Jakub Simandl, Vít Rohovský a Tomáš Klíma se zabýval problematikou současného Běloruska, tým 7. A tvořený Petrem Vokounem, Lukášem Janem a Jakubem Kovářem dostal za úkol zmapovat aktuální situaci v Íránu. Viktorie Součková, Adéla Kubíčková a Adam Trojánek, členové týmu ze 6. A, vypracovali bezpečnostní analýzu týkající se Izraele a Palestiny.

Do dalšího kola, které spočívalo v ústní obhajobě vytvořeného projektu, v oponentuře práce soupeřů a v seznámení se s tématy ostatních týmů, postoupil tým 3. C. Náročného ústního kola se zúčastnili on-line formou 12. května, a přestože se jim postoupit do celostátního kola nepodařilo, odnesli si cenné zkušenosti s psaním odborné práce, uvědomili si důležitost správné argumentace, respektování názorů jiných a v neposlední řadě si rozšířili obzory v oblasti mezinárodního dění.

Ladislava Fialková

Exkurze maturantů na severní Moravu

Exkurze maturantů na severní MoravuKonec září je na naší škole již tradičně spojený s exkurzí maturantů do Polska. Bohužel nám nebylo shůry dopřáno vydat se k našim severním sousedům, ovšem o školní exkurzi jsme naštěstí nepřišli. Zamířili jsme proto nejblíže k polským hranicím, jak se dalo, až do Moravskoslezského kraje, abychom si užili náš poslední společný gymnaziální výlet. 

Více v článku pdfExkurze maturantů na severní Moravu (250 KB)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru