Komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Složení předmětové komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Předseda:

Mgr. Barbora Štindlová - vedoucí oddělení dějepisu

Členové:

Mgr. Lenka Muchová - vedoucí oddělení výtvarné výchovy

Mgr. Dagmar Handová Navrátilová - vedoucí oddělení latiny

Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. - vedoucí oddělení hudební výchovy

Mgr. Ilona Pokorná - vedoucí oddělení OV, ZSV

Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. & Mgr. Tereza HammerováMgr. Lenka Padalíková, Mgr. Marie Nedomová

 

Základy společenských věd a Společenskovědní seminář

Základy společenských věd navazují na předmět Občanská výchova. Obsahují celou řadu dílčích oborů, se kterými jsou studenti během výuky seznamováni. Protože se jedná o předmět se širokým záběrem, který pomáhá upevňovat mezipředmětové vztahy a vytvářet celkový všeobecný přehled, je nutná aktivní spolupráce studentů a sledování politických, kulturních a celkově společenských událostí. V hodinách jsou kromě frontální metody využívány individuální a týmová práce, diskuse, projektová práce, řešení modelových situací, prezentování aktuálního tuzemského i celosvětového dění, exkurze. Výuka je podporován didaktickou a IT technikou a probíhá zejména v nově zařízené odborné učebně. Maturanti a zájemci mohou ve čtvrtém ročníku navštěvovat Společenskovědní seminář.

Číst více...

Olympiády 2010 z dějepisu

Už v minulých letech se nedalo přehlédnout, že jméno Hany Pařízkové je fenomén, který zaregistrují i čerství primáni. Hanka soutěží už od šesté třídy a daří se jí. Jako příklad uveďme letošních 6 prvních míst a jedno druhé místo v okresních kolech nejrůznějších olympiád, umístění v krajských kolech, účast v celostátním klání v zeměpise a dějepise. Hanka ještě neví, čím bude, víc ji zajímají přírodovědné předměty, proto s radostí zaznamenáváme, že se jí tento rok skvěle vedlo i v soutěži humanitní – v Dějepisné olympiádě (DO).

Další výsledky žáků v olympiádách z dějepisu: Adam Strnad6. místo –- krajské kolo

FACTA PROBANT HOMINES – Skutky svědčí o lidech

V letošním květnovém maturitním týdnu proběhly na velkomeziříčském gymnáziu již 20. maturity z výtvarné výchovy. Od roku 1992, kdy se k této maturitní zkoušce přihlásili první studenti, jí každoročně prošla řada absolventů našeho gymnázia. A ty lze počítat už nejen v desítkách.

Celý článek pdfFACTA PROBANT HOMINES – Skutky svědčí o lidech

Interaktivní výstavy Naše cesta

V pondělí 23. 6. 2014 se studenti semináře Základů společenských věd zúčastnili interaktivní výstavy Naše cesta, která se konala v Brně. S problémy, jimž musí každodenně čelit zdravotně znevýhodnění lidé, seznamovali návštěvníky jak dobrovolníci bez handicapu, tak jedinci s tělesným postižením. Na jednotlivých stanovištích bylo možné nejenom vyslechnout si zasvěcený výklad a osobní zkušenosti průvodců, ale zároveň řadu situací prožít na vlastní kůži a zjistit, jaké to je, když se člověk nemůže spolehnout na všechny smysly.

Číst více...

Projektový den k 17. listopadu

V pondělí 17. listopadu slavila Česká republika státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. Protože tyto hodnoty považujeme za nesmírně důležité stejně jako úsilí o ně, rozhodli se pedagogové našeho gymnázia ve spolupráci se Studentskou radou odkaz tohoto dne připomenout v pátek 14. listopadu formou projektového dne. Studenti měli akci vnímat jako odrazový můstek pro vlastní bádání a studium let minulých a pátrání třeba i ve vlastních rodinných materiálech a zdrojích.

Celý článek včetně fotografií – pdfProjektový den k 17. listopadu.

Pěvecký sbor GVM

Od školního roku 2014/2015 působí na škole pěvecký sbor, který je tvořen studenty téměř všech ročníků a stále přijímá nové členy. Zkoušky probíhají pravidelně každou středu odpoledne.

Podrobnější informace v článku: pdfPěvecký sbor GVM

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru