Komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Složení předmětové komise De, OV, ZSV, VV, HV a latiny

Předseda:

Mgr. Barbora Štindlová - vedoucí oddělení dějepisu

Členové:

Mgr. Lenka Muchová - vedoucí oddělení výtvarné výchovy

Mgr. Dagmar Handová Navrátilová - vedoucí oddělení latiny

Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. - vedoucí oddělení hudební výchovy

Mgr. Ilona Pokorná - vedoucí oddělení OV, ZSV

Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. & Mgr. Tereza HammerováMgr. Lenka Padalíková, Mgr. Marie Nedomová

 

Velkomeziříčští gymnazisté zase „na bedně“!

Výprava z Gymnázia Velké Meziříčí na 17. ročníku Dějepravného soutěžení29. května 2023 se zámek v Třebíči a přilehlý park zalily sluncem a současně nás přenesly do časů 1. republiky. Pravda vítězí! bylo téma již 17. ročníku Dějepravného soutěžení, v němž přijelo poměřit své síly 24 týmů. Jedinečné dějinné období jistě skýtalo spousty zajímavých témat, událostí, osobností spojených s léty 1918–1938. Zároveň přinášelo trochu komplikace pro žáky 8. tříd a tercií, protože je to doba, o níž se zatím ve škole neučili. Museli si tedy tuto látku prozkoumat dopředu a sami. Naše šestičlenné terciánské družstvo s názvem Bylo nás pět (Galina Audy, Christina Martakidu, Anežka Michalová, Barbora Rösslerová, Natálie Sedmíková, Bára Šteflová) se ale nezaleklo a zařadilo se do středu výsledkové listiny. Statečné terciánky odjížděly s diplomem uděleným za „nadšení a radost ze hry“ a hlavně s odhodláním přijet příští rok zase.

Kvartáni Galerie Velkopodnikatelů Meziříčských (Vít Beránek, Jan Borský, Vladimír Duchtík, Daniela Dufková, Ladislav Chadim, Nina Jarušková) zvolili kostýmy odkazující na zdejší meziříčské podnikatele – rodinu Beckovu a Jelínkovu. Porotu zaujali nejen originální scénkou, převlekem, ale i znalostmi, dovednostmi a schopností improvizovat. Naprosto právem vybojovali 2. místo. A tím udrželi hezkou gymnaziální tradici přivézt z Třebíče „medaili“.

Velké poděkování a uznání se od třebíčských muzejníků dostalo také našim dvěma družstvům pořadatelů (vítězům minulých let), kteří připravili svá stanoviště a celé 4 hodiny neúnavně komunikovali se soutěžícími a jednotlivým družstvům spravedlivě udělovali body.

Barbora Štindlová

Mikuláš v Kopretině

Mikuláš v KopretiněS menším předstihem dorazila 1. prosince pětičlenná skupina z naší třídy (6. A) do Kopretiny, centra pro rodiče s dětmi. Mikuláš postupně předvolával všechny zúčastněné a četl jim z knihy hříchů. Andělé poté porozdávali balíčky s ovocem a sladkostmi. Samozřejmě také nechyběli strašidelní čerti, kterým malí provinilci slíbili do příštího roku polepšení. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali koledy a rozloučili jsme se. Doufáme, že se náš program líbil nejen dětem, ale i rodičům a že jsme podpořili vánoční atmosféru.

Mikuláš v Kopretině

 Mikuláš v KopretiněMagdaléna Sladká

Pozvánka na výstavu Není koláž jako koláž

Pozvánka na výstavuVýstava v Městské knihovně ve Velkém Meziříčí s názvem Není koláž jako koláž bude zahájena ve čtvrtek 8. prosince v 17 hodin slavnostní vernisáží. Surraelistické a lettristické práce studentů výtvarné výchovy Gymnázia Velké Meziříčí jsou volně inspirovány dílem světoznámého českého výtvarníka a literáta. Život a dílo Jiřího Koláře si v tomto kalendářním roce připomínáme u příležitosti již uplynulých 20. let od jeho úmrtí. Srdečně zveme k prohlídce instalovaných koláží, ve výstavní síni jsou k vidění až do 26. ledna 2023

Normalizovaná každodennost –

Foto: Ladislava Fialková– takový byl letošní podtitul Měsíce filmu na školách, který už po osmnácté připravil tým projektu Příběhy bezpráví. Gymnázium Velké Meziříčí se spolu s více než 400 školami v republice stalo součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. V pátek 25. 11. 2022 žáci tercie a kvarty nejprve zhlédli film s názvem Normalizační loutka, který vznikl díky spolupráci společnosti Člověk v tísni a divadelního souboru Buchty a loutky. Období let 1970 až 1989 je zde nahlíženo perspektivou obyčejného člověka – muže narozeného v roce 1970. Divákům je přiblížen svět školky, školy, pionýrských schůzek… Loutka v průběhu děje činí několik rozhodnutí, ale svobodné volby příliš nemá. Protagonista sám sebe označuje za šedou myš, jež se bojí vyčnívat z řady, o něčem se volně rozhodnout.

Po promítnutí filmu následovala krátká studentská reflexe a pak už beseda s „pamětníkem“ šedého socialismu Mgr. Martinem Štindlem, Ph.D. Host (*1969) snímek komentoval, vedl paralelu mezi fiktivním příběhem a svými vzpomínkami, přinesl na ukázku normalizačních dokumentů. Žáci měli možnost vyjádřit své pocity a zároveň se ptát na to, co je právě napadlo. V závěru setkání byli přítomní vyzváni, aby sledovali společenské dění, zajímali se o své okolí, protože jen aktivní člověk má šanci život zlepšovat.

Barbora Štindlová

Na exkurzi v NESE

Návštěva v NESEV poslední zářijové úterý se naše třídy 3. C a 7. A vydaly místo obvyklého vyučování do nedalekého střediska NESA. Hned u dveří nás s úsměvem přivítaly pracovnice zdejšího denního stacionáře a uvedly nás do tamější jídelny, kde jsme si poslechli mnoho nových a zajímavých informací o celé organizaci, klientech a o možnostech podpory těmto lidem.

Více v článku pdfNa exkurzi v NESE (670 KB)

Tercie vyrazila za poznáním barokní Prahy

Žáci 3. A na Pražském hradě 14. června 2022 se žáci 3. A zúčastnili dějepisné exkurze nazvané „Praha světel a stínů“. Během celodenní exkurze zaměřené na období baroka jsme prošli významné pražské památky z období 17. až 18. století. Ve stopách baroka jsme se postupně zastavili u Lorety, na Novém světě, u Matyášovy brány na Pražském hradě, vystoupali jsme na zvonici chrámu svatého Mikuláše, prošli jsme si vyhlášenou barokní Vrtbovskou zahradou, obdivovali sochy barokních umělců na Karlově mostě, navštívili Klementinum a celodenní putování jsme zakončili na Vyšehradě zajímavou prohlídkou kasemat. Měli jsme jedinečnou možnost projít Prahou za doprovodu zkušeného průvodce, který nás svým poutavým vyprávěním na pár hodin přenesl do doby baroka.

Ladislava Fialková

Sala terrena ve Vrtbovské zahradě

Vyhlídka ze zvonice chrámu svatého Mikuláše

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“Dějepisná exkurze „Praha vzdoru“ zaměřená na druhou světovou válku a odboj přiblížila žákům 4. A období protektorátu Čechy a Morava, atentátu na Heydricha a holocaustu. Kvartáni měli příležitost navštívit bývalé sídlo gestapa Petschkův palác, Pinkasovu synagogu – památník obětí holocaustu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se před 80 lety odehrál poslední souboj mezi československými parašutisty a příslušníky gestapa. Odborný a zároveň poutavý výklad, který nám během celého dne podával zkušený průvodce, skvěle doplnil učivo ze školních hodin dějepisu. Téma celodenní exkurze bylo neveselé, o to více však zajímavé a přínosné.

 Ladislava Fialková

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“

Po covidové pauze je GVM při Dějepravném soutěžení opět ve hře

Družstvo terciánůDne 30. května se po dvouleté pauze konal další ročník Dějepravného soutěžení na téma Za časů Elišky Přemyslovny. Třebíčský zámek se přenesl do středověku. Naše gymnázium vyslalo dva soutěžní týmy a dvě skupiny pomocníků, které se samy dříve soutěže účastnily a na letošním ročníku se podílely na její organizaci. My jsme měly na starosti stanoviště zabývající se heraldikou a genealogií.

Více v článku pdfPo covidové pauze je GVM při Dějepravném soutěžení opět ve hře (688 KB).

Výstava maturitních prací na téma Zub času

Výstava mat. prací na půdě GVMVýstava nejen maturitních prací na půdě Gymnázia Velké Meziříčí na téma

Zub času

bude otevřena veřejnosti dne 1. 6. 2022 od 17.15 h.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru