Úspěchy studentů gymnázia v zeměpisných soutěžích

TOP 10, soutěž Poznej VysočinuDruhé pololetí je tradičně obdobím, kdy si studenti v rámci různých soutěží mohou poměřit síly s ostatními školami. Nejinak tomu je i v zeměpisných soutěžích. Tradičně se naše škola účastní zeměpisné a geologické olympiády. Pro milovníky našeho kraje je pak určena soutěž Poznej Vysočinu a S Vysočinou do Evropy

Největší úspěchy naší školy:

5. místo v krajském kole soutěže S Vysočinou do Evropy – Adam Trojánek, Vojtěch Žák, oba 8. A (týmová soutěž dvojic, celkový počet týmů 15)

10. místo v krajském kole soutěže Poznej Vysočinu – Nina Jarušková, 4. A (individuální soutěž, celkem 138 účastníků)

4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády, kat. C – Nina Jarušková, 4. A

3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, kat. D – Jakub Kliment, 6. A

4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, kat. D – Tomáš Kučera, 6. A

5. místo v okresním kolem zeměpisné olympiády, kat. A – Anna Tučková, 1. A

Všem účastníkům školních, okresních i krajských kol gratulujeme a těšíme se na hojnou účast i v dalším roce.

Komise zeměpisu 

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru