Proč výměnný pobyt?

vymena 04Už jsme se zmínili – v historii naší výměny – že na začátku devadesátých let měly studentské výměny mezi naší zemí a zeměmi západními punc jisté exotičnosti a výjimečnosti. Desetiletí nepřirozeného stavu, který omezoval normální vzájemné kontakty, vedla na obou stranách k nahromadění předsudků, omylů a někdy přímo kuriózních představ.

Celý tento historicky podmíněný neblahý náklad bylo jistě třeba odbourat a vzájemná studentská výměna byla jistě jedním ze způsobů, jak to udělat. Se vzájemným poznáváním vzala ovšem za své i ona zmiňovaná „exotičnost“. Je faktem, že mnohé mezinárodní kontakty, jež byly na začátku devadesátých let s takovým nadšením navazovány, vzaly postupem doby za své. Pokud můžeme soudit z naší velkomeziříčské zkušenosti, je to škoda.

Příklad našeho partnerství s Gymnáziem Weilheim ukazuje, že i léta po konci rozdělení Evropy na Evropu východní a Evropu západní jsou akce, jako je studentská výměna, pro mladé lidi důležité a přínosné. A jsme přesvědčeni, že důležité a přínosné budou i léta po budoucím sjednocení Evropy.

Přínos studentských výměnných pobytů je mnohostranný. Předně jde o zcela nepochybné (a průběžně pozorovatelné) zlepšení konverzační zběhlosti v obou ke komunikaci používaných jazycích, němčině i angličtině. Studenti jsou vrženi do prostředí, kde jim nic jiného než komunikovat cizojazyčně ani nezbývá. U některých studentů je taková praxe o to důležitější, že jejich jazykové schopnosti jsou sice dostačující, ale aktivnímu zapojení se do hovoru či diskuse brání přehnaný ostych nebo perfekcionismus. Výsledky po pouhých čtrnácti dnech pak mohou být překvapivé.

Užitečnost výměnných pobytů ovšem nelze zužovat jenom na stránku jazykovou. Pobyt v partnerské rodině, německé i české, umožní studentu-hostovi poznávat život a kulturu druhého národa ve velké komplexnosti a bez předstírání. To sice někdy může způsobit jistou ztrátu iluzí, na druhé straně to však určitě vede zároveň k odbourání stereotypů, zjednodušených představ a předsudků, mnohdy hluboce zakořeněných. Pokud máme (a chceme) s našimi německými (a ostatními evropskými) přáteli vytvářet jedno velké společenství, nikoli jen ekonomické, ale i kulturní, je takovéto odbourávání nejenom užitečné, nýbrž i nezbytné.

Myslíme si, že jediným rozumným závěrem, který lze na základě těchto argumentů udělat, je:

výměnné pobyty si zaslouží, aby byly i nadále podporovány a rozšiřovány.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru