Středoškolská odborná činnost 2023

Šarlota Pávková, vítězka krajského kola SOČV letošním školním roce v rámci SOČ nasbíraly své první vědecké zkušenosti dvě studentky naší školy − Šarlota Pávková (7. A) a Viktorie Vildová (2. C).

Šarlota Pávková soutěžila v oboru č. 4: Biologie a vědy o Zemi s prací „Oxid grafenu jako potenciální řešení pro zvýšení biokompatibility materiálu“. Cílem její práce bylo testování přípravy grafenoxidu (GO) a redukovaného grafenoxidu (rGO) v různých rozpouštědlech, optimalizace nanesení a homogenity povlaku těchto látek na různé typy materiálu, dále kultivace, hodnocení adheze a proliferace buněk na materiálu za odlišných koncentrací GO a rGO a konečně hodnocení cytoskeletu buněk adherovaných na povrchu materiálu pokrytého GO a rGO.

Viktorie Vildová soutěžila v oboru č. 8: Ochrana a tvorba životního prostředí s prací „Vliv činností člověka na kvalitu ovzduší ve vnitřních prostorách“. Cílem této práce bylo změřit a zmapovat kvalitu prostředí ve vnitřních prostorách domu, dále zjistit, zda a jak vybrané činnosti ovlivňují kvalitu vzduchu uvnitř domu. Celkem bylo pomocí komerčně dostupného senzoru vyhodnoceno 37 měření různých aktivit typických pro pobývání v domácnosti.

Školní kolo obhajob proběhlo 1. března v aule našeho gymnázia. Obě studentky prokázaly schopnost realizovat empirický výzkum, pracovat s prameny a výsledky systematicky uspořádat a prezentovat na velmi vysoké úrovni. Své práce tak obhájily a postoupily do okresního kola, které se konalo 22. března na Gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou.

V tomto kole obsadila Viktorie ve svém oboru pěkné třetí místo. Šarlota Pávková svoji kategorii vyhrála, a postoupila tak do kola krajského. To se konalo 27. dubna na Gymnáziu  Třebíč. Šarlota zopakovala skvělou obhajobu a opět zvítězila. Postoupila tak do celostátního kola, které se bude konat 16. až 18. 6. 2023 na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni.

Blahopřejeme a držíme palce!

Hana Šoukalová

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru