Úspěch žáků GVM v soutěži SOČ

socŽáci našeho gymnázia navázali na předešlé úspěšné ročníky soutěže Středoškolská odborná činnost a i v letošním 44. ročníku se v krajském kole umístili na předních místech.

Ema Valová získala za svoji soutěžní práci s názvem „Vliv doporučovaných úprav na eliminaci pesticidů v ovoci a zelenině“ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí krásné druhé místo a návrh na postup do celostátního kola.

Denisa Čejková a Emma Talačová soutěžily v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a se svojí prací s názvem „Stresory působící na žáky gymnázia v době distanční výuky“ se taktéž umístily na pěkném druhém místě.

Studentkám srdečně blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim i nadále mnoho úspěchů!

Martina Poláková

 

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru