• GVM
  • Aktuality
  • Žáci GVM opět na stupních vítězů v soutěži SOČ

Žáci GVM opět na stupních vítězů v soutěži SOČ

Středoškolská odborná činnostŽáci našeho gymnázia navázali na loňský úspěch v soutěži Středoškolská odborná činnost a i v letošním 43. ročníku soutěže obsadili v krajském kole přední příčky.

 

  • Vítězslav Havlíček obhájil s prací „Predikce rizika infekce SARS-CoV-2 u savců“ loňské prvenství v oboru Biologie a postupuje do celostátního kola. Získal též cenu Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity středoškolských žáků České republiky!

ucena-spolecnost

  • Lukáš Jan zvítězil se svojí prací „Vliv biouhlu na mobilitu organických polutantů v půdě“ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a postupuje do celostátního kola.
     
  • Eliška Maloušková v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí získala za práci „Mikroplasty v bezobratlých v podélném gradientu toku řeky Svratky“ pěkné třetí místo.

Studentům srdečně blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim i nadále mnoho úspěchů!

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru