Distanční výuka a prázdniny

GVMDistanční výuka od 14. října 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR přechází Gymnázium Velké Meziříčí od 14. října 2020 ve všech třídách na distanční výuku a žákům není dovolen vstup do budovy školy. Distanční výuka je realizována pomocí aplikace Teams a je pro žáky povinná.

Prázdniny

Na dny 26. a 27. října vyhlásilo MŠMT ČR dny volna, 28. října je státní svátek a 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny. Během celého týdne tak výuka (ani distanční) neprobíhá a žákům není dovolen vstup do budovy školy.

Aleš Trojánek, ředitel školy

Ve Velkém Meziříčí dne 13. října 2020

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru