• GVM
  • Aktuality
  • Informace žákům a žákyním GVM, srpen 2020

Informace žákům a žákyním GVM, srpen 2020

Logo GVMMilé žákyně, vážení žáci,

jste srdečně vítáni na našem gymnáziu v novém školním roce. Ten začne v jednotlivých třídách v 7:55 h dne 1. září 2020. V prvních dnech dostanete základní informace o výuce, učebnicích, o školním řádu, o možnosti stravování ve školní jídelně apod.

Vzhledem k situaci s covid-19 budeme všichni dodržovat hygienická opatření stanovená MZ ČR a manuálem MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“. Základní hygienická pravidla a doporučení jsou:

  • Používejte, prosím, po příchodu do školy i v průběhu dne prostředky k desinfekci rukou, které jsou umístěny u vstupu do budovy a ve všech učebnách.
  • Dodržujte hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Dbejte dalších pokynů třídních učitelů.
  • V případě podezření na onemocnění covid-19 zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře.

Opatření se mohou podle pokynů a nařízení státních orgánů v průběhu školního roku měnit.

Přeji všem úspěšné zahájení nového školního roku a jeho zdárné pokračování.

Aleš Trojánek
ředitel školy

Velké Meziříčí 28. srpna 2020

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru