Normalizovaná každodennost –

Foto: Ladislava Fialková– takový byl letošní podtitul Měsíce filmu na školách, který už po osmnácté připravil tým projektu Příběhy bezpráví. Gymnázium Velké Meziříčí se spolu s více než 400 školami v republice stalo součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. V pátek 25. 11. 2022 žáci tercie a kvarty nejprve zhlédli film s názvem Normalizační loutka, který vznikl díky spolupráci společnosti Člověk v tísni a divadelního souboru Buchty a loutky. Období let 1970 až 1989 je zde nahlíženo perspektivou obyčejného člověka – muže narozeného v roce 1970. Divákům je přiblížen svět školky, školy, pionýrských schůzek… Loutka v průběhu děje činí několik rozhodnutí, ale svobodné volby příliš nemá. Protagonista sám sebe označuje za šedou myš, jež se bojí vyčnívat z řady, o něčem se volně rozhodnout.

Po promítnutí filmu následovala krátká studentská reflexe a pak už beseda s „pamětníkem“ šedého socialismu Mgr. Martinem Štindlem, Ph.D. Host (*1969) snímek komentoval, vedl paralelu mezi fiktivním příběhem a svými vzpomínkami, přinesl na ukázku normalizačních dokumentů. Žáci měli možnost vyjádřit své pocity a zároveň se ptát na to, co je právě napadlo. V závěru setkání byli přítomní vyzváni, aby sledovali společenské dění, zajímali se o své okolí, protože jen aktivní člověk má šanci život zlepšovat.

Barbora Štindlová

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru