Účast v soutěži EuropaSecura

Logo EuropaSecuraAni během distanční výuky naši studenti nezaháleli a zapojovali se do různých soutěží. Jednou z nich byla EuropaSecura.

Do soutěže se zapojily hned tři tříčlenné týmy ze 3. C, 7. A a 6. A. Všechny týmy si vedly velice dobře v základním testu, který prověřoval nejen znalosti o historii, bezpečnostní politice ČR, EU, NATO, ale také schopnost práce se slepou mapou a porozumění textu.

Všechny týmy postoupily do krajského kola, kde je čekal náročný úkol v podobě písemného vypracování bezpečnostní analýzy na přidělené téma. Tým studentů ze 3. C ve složení Jakub Simandl, Vít Rohovský a Tomáš Klíma se zabýval problematikou současného Běloruska, tým 7. A tvořený Petrem Vokounem, Lukášem Janem a Jakubem Kovářem dostal za úkol zmapovat aktuální situaci v Íránu. Viktorie Součková, Adéla Kubíčková a Adam Trojánek, členové týmu ze 6. A, vypracovali bezpečnostní analýzu týkající se Izraele a Palestiny.

Do dalšího kola, které spočívalo v ústní obhajobě vytvořeného projektu, v oponentuře práce soupeřů a v seznámení se s tématy ostatních týmů, postoupil tým 3. C. Náročného ústního kola se zúčastnili on-line formou 12. května, a přestože se jim postoupit do celostátního kola nepodařilo, odnesli si cenné zkušenosti s psaním odborné práce, uvědomili si důležitost správné argumentace, respektování názorů jiných a v neposlední řadě si rozšířili obzory v oblasti mezinárodního dění.

Ladislava Fialková

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru