Cenu Učené společnosti ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských žáků České republiky získal žák GVM Vítězslav Havlíček

Učená společnost ČRUčená společnost České republiky každoročně vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský žák“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých a humanitních oborech. Návrhy na udělení ceny podávají členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže.

Soutěž Středoškolská odborná činnost, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a garantem NPI ČR, spolupracuje se Sdružením na podporu talentované mládeže a prostřednictvím tohoto Sdružení nominovala žáky, kteří se zúčastnili 42. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, jež proběhla v loňském roce distanční formou. Odborná porota a ústřední komise SOČ podala celkem 15 nominací žáků na tuto cenu, ocenění získalo sedm z nich:

 • Michal Bravanský, žák Gymnázia M. Koperníka v Bílovci, za práci „Měj přehled: agregátor zpráv“, který soutěžil v oboru Informatika;
 • Šárka Odstrčilová, žákyně Gymnázia Brno Vídeňská, obhajovala práci „Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského“ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí;
 • Ema Grofová, žákyně Gymnázia Matyáše Lercha Brno, obhajovala práci „Vliv fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách“ v oboru Biologie;
 • Martina Hanusová, žákyně Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, za práci „Měření rizikových vlastností lithiových akumulátorů“ v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace;
 • Šimon Sukup, žák Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, za práci „Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy“ v oboru Fyzika;
   
 • Vítězslav Havlíček, žák Gymnázia Velké Meziříčí, obhajoval práci „Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů“ v oboru Biologie;
   
 • Zdeněk Pezlar, žák Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, za práci „Řešení diofantických rovnic rozkladem nad číselnými tělesy“ v oboru Matematika a statistika.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i osobním životě!

Národní pedagogický institut ČR

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru