Zapojení zahraniční studentky do výuky na naší škole

AFS Česká republikaOd 1. září tohoto školního roku k nám do třetího ročníku vyššího gymnázia nastoupila zahraniční studentka. Do Velkého Meziříčí přicestovala z malého městečka na jihu Itálie. Společnost AFS Mezikulturní programy se sídlem v Praze zprostředkovala její roční studijní pobyt na naší škole a zároveň pro ni našla místní hostitelskou rodinu.  

Studentka se každodenně účastní výuky podle rozvrhu třídy a zároveň se zapojuje do aktivit, exkurzí a projektů společně se svými novými spolužáky. Díky její znalosti anglického jazyka probíhá začlenění do nového kolektivu velmi dobře. Již od samého začátku se také pilně snaží zasvětit do tajů našeho mateřského jazyka, který si bude po celou dobu svého pobytu zdokonalovat. 

Cílem tohoto studijního programu je nejen umožnit studentce rozšíření kulturních a jazykových znalostí a získání spousty nových zážitků, ale také rozvíjet pozitivní mezikulturní vztahy u našich studentů a obohatit je novými zkušenostmi.

Zahraniční studentka na GVM

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru