Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
ve znění zákonů č. 190/1993 Sb., č. 256/1994 Sb., č. 139/1995 Sb., č.132/2000 Sb.

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění zákonů č.188/1988 Sb., č.171/1990 Sb., č.522/1990 Sb., č. 134/1993 Sb., č. 190/1993 Sb., č. 331/1993 Sb., nálezu Úst. soudu ČR č.49/1994 Sb., zákonů č. 256/1994 Sb., č. 138/1995 Sb., č. 306/1999 Sb., č. 19/2000 Sb.

Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních
ve znění zákonů ČNR č. 31/1984 Sb., č. 390/1991 Sb., a zákonů č. 190/1993 Sb., č.138/1995 Sb., č. 19/2000 Sb., č. 132/2000 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

Vyhláška č. 150/1958 Sb., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Vyhláška č.10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem

Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích

Vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách
ve znění vyhlášek č. 187/1992 Sb., a č. 24/1993 Sb., a zákona č. 138/1995 Sb.

Vyhláška č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže
ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb., a vyhlášky č. 326/1998 Sb.

Vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování
ve znění zákona č. 134/1993 Sb., vyhlášky č. 276/1993 Sb., a vyhlášky č. 313/1997 Sb.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru