Organizační struktura

Úsek vyučování:

ŘeditelRNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Zástupce ředitele: Mgr. Marcela Zralá

Výchovný poradce: Mgr. Ilona Pokorná

Předmětová komise matematiky

Předseda: RNDr. Petr Vrána

Členové: Ing. Mgr. Hana Macholová, Mgr. Hana Šoukalová, Mgr. Eva Holíková, Mgr. Iva Kašparová, RNDr. Aleš Trojánek, PhD.Mgr. Marcela Zralá, Mgr. Jana Šoukalová, Mgr. Tereza Hammerová, Mgr. Zdislava Vávrová

Předmětová komise fyziky a informatiky

Předseda: RNDr. Aleš Trojánek, PhD.

Členové: Mgr. Richard Smutný, RNDr. Petr Vrána, Mgr. Zdislava Vávrová
Mgr. Martin Trojanvedoucí oddělení techniky administrativy
Mgr. Pavel Dvořákvedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky

Předmětová komise chemie a zeměpisu

Předseda: Mgr. Eva Holíková

Členové: Mgr. Hana Šoukalová, Mgr. Jana Šoukalová
Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D. - vedoucí oddělení zeměpisu
Mgr. Zdeněk Mucha – předseda předmětové komise tělesné výchovy

Předmětová komise biologie

Předseda: Mgr. Marcela Zralá

Členové: Mgr. Iva Kašparová, Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D., Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Anna Vodná, Mgr. Iva Doleželová, Mgr. Lenka Muchová

Předmětová komise českého jazyka

Předseda: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Členové: PaedDr. Eva Kočí Valová, Mgr. Ilona Pokorná, Mgr. Barbora Štindlová, Mgr. Eva Pospíšilová, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D.

Předmětová komise anglického a ruského jazyka

Předseda: PhDr. Irena Bachrová

Členové: Mgr. Jana Taylor,  Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Eva Pospíšilová, Bc. Dita Massey, Mgr. Jarmila Götzová, Mgr. Ondřej Korchan

Předmětová komise německého jazyka

Předseda: Mgr. Jarmila Götzová

Členové: Ing. Miriam Ševčíková, Mgr. Hana Bubáková, Mgr. Zlata Homolová, Mgr. Marcela Pospíšilová

Předmětová komise dějepisu, občanské výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy a latiny

Předseda: Mgr. Barbora Štindlová

Členové: Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. Tereza Hammerová
Mgr. Barbora Štindlovávedoucí oddělení dějepisu
Mgr. Ilona Pokornávedoucí oddělení občanské výchovy
PaedDr. Eva Kočí Valovávedoucí oddělení výtvarné výchovy
Mgr. Dagmar Handová Navrátilovávedoucí oddělení latiny
Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. – vedoucí oddělení hudební výchovy

Předmětová komise tělesné výchovy

Předseda: Mgr. Zdeněk Mucha

Členové: Ing. Mgr. Hana Macholová, Mgr. Hana Bubáková, Mgr. Anna Vodná, Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Tereza Hammerová, Mgr. Iva Doleželová, Mgr. Lenka Muchová


Personální úsek, ekonomický úsek a sekretariát:

Ekonomka: Marie Syslová

 

Úsek provozních zaměstnanců:

Správce počítačové sítě: Mgr. Pavel Dvořák

Školník-údržbář, správce budovy: František Dvořák

Uklízečky: Lenka Dvořáková, Eva Minaříková, Blanka Muzikářová, Hana Pařízková

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru