Komise českého jazyka a literatury

Setkání s živou poezií

V pátek 27. února 2015 v 19 hodin se v nezvykle tiché a ztemnělé budově školy sešlo 18 nadšenců z řad studentů vyššího i nižšího gymnázia (během večera se k nám ještě další dva připojili) a tři pedagožky.

Nejdříve jsme společnými silami proměnili učebnu dějepisu a třídu 1. A v doupata milovníků poezie. Když jsme se pak společně sešli v dějepisné třídě, vzájemně jsme se představili a také jsme ostatní seznámili se svými očekáváními ohledně večerního programu.

Ukázalo se, že někteří jsou vášnivými čtenáři – a to i poezie – někteří dorazili ze zvědavosti, další se chtěli o poezii a básnících dozvědět něco navíc, jiní prostě chtěli vyjít ze školního stereotypu a poznat ostatní studenty a vyučující z dosud neznámé stránky.

Více v článku pdfSetkání s živou poezií

Sborník studentských prací 2014

U příležitosti 115. výročí založení školy vydalo Gymnázium Velké Meziříčí za podpory Sdružení rodičů a dalších sponzorů již druhý sborník studentských prací Geniální výtvory mladých, tentokrát z let 2004 až 2014.

Cena sborníku je stanovena na velmi přátelskou cenu 50 Kč za výtisk. Publikace je možno zakoupit na Odpoledni otevřených dveří nebo kdykoli v kanceláři školy u paní Syslové.

Celý článek včetně obsahu publikace – pdfGeniální výtvory mladých II.

Výpůjční doba a knihovní řád

Knihovní řád gymnázia naleznete v přiloženém souboru docKnihovní řád.
Výpůjční doba žákovské a učitelské knihovny gymnázia: pdfVýpůjční doba knihoven.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru