Komise českého jazyka a literatury

Akce předmětové komise českého jazyka v září

Od prvních zářijových dnů se výuka českého jazyka a literatury rozběhla naplno. Přesto jsme využili slunných dnů a podnikli se studenty několik vycházek a exkurzí.

V první polovině září žáci 2. A a 3. A absolvovali vlastivědnou a historickou procházku po Velkém Meziříčí. Cílem bylo přiblížit jak místním, tak dojíždějícím studentům dějiny Velkého Meziříčí a významné objekty v centru města.

Více v článku pdfAkce předmětové komise českého jazyka v září (501 KB)

Kurz rozvoje čtenářské gramotnosti

dum-hasekNa konci srpna se tři členky předmětové komise českého jazyka zúčastnily kurzu rozvoje čtenářské gramotnosti studentů financovaného z tzv. šablon.

V Lipnici nad Sázavou se během tří dnů nejen školilo, ale také se vyměňovaly zkušenosti mezi pedagogy.

Více v článku pdfKurz rozvoje čtenářské gramotnosti (541 KB)

Po stopách Karla Havlíčka Borovského

Exkurze v H. BroděZatímco někteří studenti tříd 5. A, 6. A a 2. C vyrazili na týden za zážitky do Anglie, jejich zbývající spolužáci se ve čtvrtek 7. 9. vydali na exkurzi po Vysočině tematicky inspirovanou osudy a dílem Karla Havlíčka Borovského a životem našich předků ve zmíněném regionu.

První zastávkou se stal dům Havlíčkovy rodiny na náměstí v Německém, dnešním Havlíčkově Brodě, jehož část slouží jako muzeum věnované právě tomuto novináři, politikovi a spisovateli.

Více informací naleznete v článku pdfPo stopách Karla Havlíčka Borovského (365 KB).

Setkání s živou poezií

V pátek 27. února 2015 v 19 hodin se v nezvykle tiché a ztemnělé budově školy sešlo 18 nadšenců z řad studentů vyššího i nižšího gymnázia (během večera se k nám ještě další dva připojili) a tři pedagožky.

Nejdříve jsme společnými silami proměnili učebnu dějepisu a třídu 1. A v doupata milovníků poezie. Když jsme se pak společně sešli v dějepisné třídě, vzájemně jsme se představili a také jsme ostatní seznámili se svými očekáváními ohledně večerního programu.

Ukázalo se, že někteří jsou vášnivými čtenáři – a to i poezie – někteří dorazili ze zvědavosti, další se chtěli o poezii a básnících dozvědět něco navíc, jiní prostě chtěli vyjít ze školního stereotypu a poznat ostatní studenty a vyučující z dosud neznámé stránky.

Více v článku pdfSetkání s živou poezií

Sborník studentských prací 2014

U příležitosti 115. výročí založení školy vydalo Gymnázium Velké Meziříčí za podpory Sdružení rodičů a dalších sponzorů již druhý sborník studentských prací Geniální výtvory mladých, tentokrát z let 2004 až 2014.

Cena sborníku je stanovena na velmi přátelskou cenu 50 Kč za výtisk. Publikace je možno zakoupit na Odpoledni otevřených dveří nebo kdykoli v kanceláři školy u paní Syslové.

Celý článek včetně obsahu publikace – pdfGeniální výtvory mladých II.

Výpůjční doba a knihovní řád

Knihovní řád gymnázia naleznete v přiloženém souboru docKnihovní řád.
Výpůjční doba žákovské a učitelské knihovny gymnázia: pdfVýpůjční doba knihoven.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru