Komise fyziky a informatiky

Kraje pro bezpečný internet

www.KPBI.czÚčelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.KPBI.cz prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC.

Soutěž probíhá do 31. října 2017 a pravidla obou soutěžních kvízů jsou zveřejněna společně se soutěžním kvízem na výše uvedených webových stránkách.

Leták soutěže pdfKraje pro bezpečný internet (850 KB).

Celostátní kolo Turnaje mladých fyziků

DiplomStudentka 2. ročníku Gymnázia Velké Meziříčí, Veronika Deketová, vybojovala spolu se svým týmem 2. místo v celostátním kole Turnaje mladých fyziků v Chebu.

Turnaj mladých fyziků je unikátní, celosvětová soutěž pětičlenných týmů, ve které se řeší 17 komplexních fyzikálních problémů. Ty jsou zadané velmi obecně a jejich řešení není předem známé. Díky tomu vzniká velká diverzita řešení, kdy každý tým zvolí odlišnou interpretaci zadání a často tedy i jiný přístup k celé problematice.

Více v článku pdfCelostátní kolo Turnaje mladých fyziků (445 KB).

Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo

ZPV přednáškaVe čtvrtek dne 5. 4. 2017 se v rámci předmětu Základy přírodních věd konala v Gymnáziu Velké Meziříčí přednáška prof. RNDr. Jiřího Spousty, PhD., z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT a z CEITEC v Brně, s názvem

Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo.

Záznam podobné přednášky autora je možno shlédnout na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=FwvI5l_iXqQ&list=PL1y47zLr2scVRw7Yzk9Gdpfmy6YP__5vP&index=2

 

GVM je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Fakultní školaGymnáziu Velké Meziříčí bylo předáno logo fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Stalo se tak při přednášce Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D., z této fakulty, která měla název 100 let obecné teorie relativity a která se konala dne 2. 12. 2015 na GVM.

 

Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity Přednáška 100 let obecné teorie relativity

Témata k opakování látky z fyziky

1. Fyzikální obraz světa

Předmět a metody zkoumání fyziky, rozdělení fyziky podle různých hledisek, význam experimentu ve fyzice (fyzikální měření), fyzika a matematika, fyzika a ostatní přírodní vědy, fyzika, technika a informační technologie, fyzika a filozofie, současný fyzikální obraz světa, vědecký a jiný pohled na svět.

... další témata: pdfTémata k opakování látky z fyziky k maturitní zkoušce

Odkazy s fyzikální tematikou

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru