Komise De, OV, VV, HV a latiny

Složení předmětové komise De, VV, ...

Předseda:

Mgr. Barbora Štindlová - vedoucí oddělení dějepisu

Členové:

Mgr. Lenka Muchová - vedoucí oddělení výtvarné výchovy

Mgr. Dagmar Handová Navrátilová - vedoucí oddělení latiny

Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. - vedoucí oddělení hudební výchovy

Mgr. Ilona Pokorná - vedoucí oddělení OV, ZSV

Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. Tereza HammerováMgr. Lenka Padalíková, Mgr. Marie Nedomová

 

Na exkurzi v NESE

Návštěva v NESEV poslední zářijové úterý se naše třídy 3. C a 7. A vydaly místo obvyklého vyučování do nedalekého střediska NESA. Hned u dveří nás s úsměvem přivítaly pracovnice zdejšího denního stacionáře a uvedly nás do tamější jídelny, kde jsme si poslechli mnoho nových a zajímavých informací o celé organizaci, klientech a o možnostech podpory těmto lidem.

Více v článku pdfNa exkurzi v NESE (670 KB)

Tercie vyrazila za poznáním barokní Prahy

Žáci 3. A na Pražském hradě 14. června 2022 se žáci 3. A zúčastnili dějepisné exkurze nazvané „Praha světel a stínů“. Během celodenní exkurze zaměřené na období baroka jsme prošli významné pražské památky z období 17. až 18. století. Ve stopách baroka jsme se postupně zastavili u Lorety, na Novém světě, u Matyášovy brány na Pražském hradě, vystoupali jsme na zvonici chrámu svatého Mikuláše, prošli jsme si vyhlášenou barokní Vrtbovskou zahradou, obdivovali sochy barokních umělců na Karlově mostě, navštívili Klementinum a celodenní putování jsme zakončili na Vyšehradě zajímavou prohlídkou kasemat. Měli jsme jedinečnou možnost projít Prahou za doprovodu zkušeného průvodce, který nás svým poutavým vyprávěním na pár hodin přenesl do doby baroka.

Ladislava Fialková

Sala terrena ve Vrtbovské zahradě

Vyhlídka ze zvonice chrámu svatého Mikuláše

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“Dějepisná exkurze „Praha vzdoru“ zaměřená na druhou světovou válku a odboj přiblížila žákům 4. A období protektorátu Čechy a Morava, atentátu na Heydricha a holocaustu. Kvartáni měli příležitost navštívit bývalé sídlo gestapa Petschkův palác, Pinkasovu synagogu – památník obětí holocaustu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se před 80 lety odehrál poslední souboj mezi československými parašutisty a příslušníky gestapa. Odborný a zároveň poutavý výklad, který nám během celého dne podával zkušený průvodce, skvěle doplnil učivo ze školních hodin dějepisu. Téma celodenní exkurze bylo neveselé, o to více však zajímavé a přínosné.

 Ladislava Fialková

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“

Dějepisná exkurze 4. A „Praha vzdoru“

Po covidové pauze je GVM při Dějepravném soutěžení opět ve hře

Družstvo terciánůDne 30. května se po dvouleté pauze konal další ročník Dějepravného soutěžení na téma Za časů Elišky Přemyslovny. Třebíčský zámek se přenesl do středověku. Naše gymnázium vyslalo dva soutěžní týmy a dvě skupiny pomocníků, které se samy dříve soutěže účastnily a na letošním ročníku se podílely na její organizaci. My jsme měly na starosti stanoviště zabývající se heraldikou a genealogií.

Více v článku pdfPo covidové pauze je GVM při Dějepravném soutěžení opět ve hře (688 KB).

Výstava maturitních prací na téma Zub času

Výstava mat. prací na půdě GVMVýstava nejen maturitních prací na půdě Gymnázia Velké Meziříčí na téma

Zub času

bude otevřena veřejnosti dne 1. 6. 2022 od 17.15 h.

Mimořádný úspěch v dějepisné olympiádě

Dějepisná olympiádaO mimořádný úspěch v dějepisné olympiádě se v letošním školním roce zasloužil Petr Bradáč ze 7. A. Ve dnech 23. až 25. 5. 2022 se zúčastnil ústředního kola dějepisné olympiády v Hradci Králové, kam se postupně probojoval přes školní, okresní a krajské kolo. Postupem až do nejvyššího kola soutěže prokázal nejenom hluboké historické znalosti týkající se letošního tématu „Šlechta v proměnách času – šlechta na pozadí dějinných událostí 1648–1948“, ale také odevzdal zdařilou písemnou práci věnující se osobnosti Jana Podstatzkého-Lichtenštejna a emigraci jeho rodiny v roce 1948. Petrovi se v Hradci Králové přední příčky obsadit nepodařilo, nicméně už jen samotná účast v nejvyšším kole soutěže byla neopakovatelnou zkušeností a velkým úspěchem.

Ladislava Fialková

Úspěch žáků GVM v soutěži EuropaSecura

Soutěž pro středoškláky EuropaSecuraTaké v letošním školním roce se studenti naší školy úspěšně zapojili do soutěže EuropaSecura. Tým ze 7. A ve složení Adam Trojánek, Viktorie Součková a Adéla Kubíčková prošel postupně základním vědomostním testem, který prověřil jejich znalosti z historie, bezpečnostní politiky ČR, EU a NATO. Do krajského kola postoupili s nelehkým úkolem vypracovat bezpečnostní analýzu na téma Ruský vliv v Evropě. I po této stránce si vedli velice dobře a dostali příležitost obhajovat svoji práci v dalším, tentokrát již ústním kole, které proběhlo 18. 5. 2022 v Jihlavě. Krajská ústní část soutěže spočívala nejen v představení vlastního projektu, ale také v přípravě oponentury na práce jejich soupeřů. Našemu týmu se nakonec do celostátního kola postoupit nepodařilo, obsadili však skvělé 5. místo.

 Ladislava Fialková

 

Večer pro Ukrajinu na GVM

Vlajka UkrajinyNávštěvníci Večera pro Ukrajinu, který se konal 18. března 2022 na GVM, mohli zhlédnout film o ruské propagandě Svět podle Russia Today. Později k poslechu i k tanci zahrála kapela MHD.

V průběhu Večera se na dobrovolném vstupném vybralo 29 574 Kč.

Více informací a obrázků v článku pdfVečer pro Ukrajinu (391 KB)

Dějepis

Odpoledne otevřených dveří 2022

Společenskovědní předmět, který přispívá k utváření historického vědomí a k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace. Posiluje respekt k základním principům demokracie a podporuje vědomí jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům minulých generací i současnosti. Žáci se seznamují s těmito obdobími:

  • pravěk,
  • starověk,
  • středověk,
  • novověk,
  • moderní doba (dějiny 20. a 21. století).

pptxPodrobnější informace o předmětu v prezentaci (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

pdfPrezentace (2 MB) Amose Kazdy: pptxNemoci ve středověku (12,75 MB)

On-line přenos - středa 2. února 2022 od 15.00 do 15.30 hodin - na Vaše dotazy týkající se dějepisu, exkurzí, ... bude odpovídat Ladislava Fialková

Eliška Součková: Antické divadlo

Dějepravné soutěženíDějepravné soutěženíProjektový den k 17. listopadu Den boje za svobodu a demokraciiProjektový den ke 120 letům GVMProjektový den k výročí založení republiky Exkurze Polsko (Jagellonská univerzita v Krakově)Výuka dějepisuPracovní sešit a učebnice do dějepisuUčebnice dějepisuKnihovna v kabinetě dějepisu

Exkurze do Kutné HoryExkurze do Kutné HoryExkurze do Kutné HoryExkurze do Kutné Hory 

Hudební výchova

Odpoledne otevřených dveří 2022

Základní informace

Předmět hudební výchova rozvíjí hudebnost žáků a učí utvářet vztah k hudbě a k hudebnímu umění. Vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě a k jejímu aktivnímu vnímání. Umožňuje i jiné než pouze racionální poznávání světa. Při výuce jsou používány vyučovací metody, formy i pomůcky tak, aby byla hudební výchova pro žáky především radostí a zábavou.

docxPodrobnější informace o předmětu (pdfPDF formát)

Učební plány předmětů

 

 Akademie při výročí 120 let GVMVystoupení pěveckého sboru na Gymnázia Cantant Ocenění z Opava CantatSlavnostní předání maturitních vysvědčeníExkurze v Praze, Rudolfinum, Mozartovo Requiem v podání České studentské filharmonie Koncert The Cello BoysBubenický workshop

 

 

 

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru