Komise anglického a ruského jazyka

Složení předmětové komise anglického a ruského jazyka

Předseda:

Mgr. Jana Taylor

Členové:

Mgr. Jarmila Götzová - vedoucí oddělení ruského a francouzského jazyka
PhDr. Irena Bachrová, Mgr. Eva PospíšilováMgr. Kateřina Káňová, Mgr. Dita Massey

 

Úspěch studentů GVM v soutěži Best in English 2022

BestInEnglish-2022Mezinárodní internetová soutěž v dovednostech a znalostech angličtiny Best in English nabývá každým rokem na popularitě. Jedenácté sezóny se zúčastnilo již 22 779 studentů středních škol z 34 zemí.

Soutěž se konala 30. 11. 2022, naše gymnázium reprezentovalo 35 studentů, z nichž prvních osm přispělo k celkovému výsledku školy. Přední místa obsadili: Ondřej Říha (7. A) – 110. místo ve světě, 50. místo v ČR, Lucie Kunčarová  (4. C) – 238. místo ve světě a 101. místo v ČR, Stanislav Dofek (3. C) – 333. místo ve světě a 140. místo v ČR. O výborný výsledek se též zasloužili: Adéla Kubíčková (8. A), Vojtěch Žák (8. A), Dan Drápela (3. C), Martin Špinar (7. A) a Tomáš Votava (8. A).

Mezi všemi zúčastněnými získalo Gymnázium Velké Meziříčí 32. místo ve světě ze 704 škol, 11. místo z 271 českých škol a obhájilo loňské vítězství jako první škola regionu.

pdfCertifikát o umístění GVM (128 KB)

Anglické divadelní představení A Christmas Carol

Divadelní hra A Christmas CarolV pondělí 17. října jsme mohli jako zástupci tříd vyššího gymnázia vyrazit místo obvyklého vyučování na divadelní hru A Christmas Carol, produkovanou britskou divadelní skupinou TNT Theatre Britain, do brněnského kulturního centra Semilasso. Představení na motivy stejnojmenné knihy anglického spisovatele Charlese Dickense zanechalo ve většině z nás příjemné pocity. Zhlédli jsme velmi dobré herecké a pěvecké výkony obohacené nápaditými prvky, otestovali a procvičili své schopnosti v anglickém jazyce a také se naladili na vánoční notu.

Marie Bartošová a Daniela Hladíková, 6. A

SKOTSKO – země, kde chlapi pod sukní nenosí spoďáry

Studenti GVM ve SkotskuJiž o prázdninách, v pondělí 29. srpna 2022, jsme vyrazili (se spolužáky z 8. A, 4. C a mladších ročníků) na zájezd do Skotska. V Británii jsme strávili příjemných pár dní a domů jsme se plni dojmů vrátili 5. září.

V pozdějších večerních hodinách jsme u gymnázia nastoupili do autobusu a vyjeli vstříc zážitkům. Noc jsme prospali a dopoledne jsme dorazili do Nizozemska. Tam jsme si z lodičky prohlédli Amsterdam s haldou kol všude kolem.

Více v článku pdfSKOTSKO – země, kde chlapi pod sukní nenosí spoďáry (2,82 MB).

Zapojení zahraniční studentky do výuky na naší škole

AFS Česká republikaOd 1. září tohoto školního roku k nám do třetího ročníku vyššího gymnázia nastoupila zahraniční studentka. Do Velkého Meziříčí přicestovala z malého městečka na jihu Itálie. Společnost AFS Mezikulturní programy se sídlem v Praze zprostředkovala její roční studijní pobyt na naší škole a zároveň pro ni našla místní hostitelskou rodinu.  

Studentka se každodenně účastní výuky podle rozvrhu třídy a zároveň se zapojuje do aktivit, exkurzí a projektů společně se svými novými spolužáky. Díky její znalosti anglického jazyka probíhá začlenění do nového kolektivu velmi dobře. Již od samého začátku se také pilně snaží zasvětit do tajů našeho mateřského jazyka, který si bude po celou dobu svého pobytu zdokonalovat. 

Cílem tohoto studijního programu je nejen umožnit studentce rozšíření kulturních a jazykových znalostí a získání spousty nových zážitků, ale také rozvíjet pozitivní mezikulturní vztahy u našich studentů a obohatit je novými zkušenostmi.

Zahraniční studentka na GVM

Cambridge zkoušky

Cambridge zkoušky FCE, CAEPo velmi úspěšném minulém školním roce, kdy 28 žáků našeho gymnázia složilo mezinárodní zkoušky Cambridge English na úrovni C1 Advanced (CAE) a B2 First (FCE), budeme i v novém školním roce naše žáky na tyto zkoušky připravovat. Patříme nyní mezi nejúspěšnější střední školy, které své žáky v absolvování těchto zkoušek podporují.

pdfCertifikace Gymnázia Velké Meziříčí (209 KB)

 

Úspěch našich studentů v mezinárodních zkouškách Cambridge English

Mezinárodní zkoušky Cambridge EnglishZačátkem tohoto kalendářního roku se 13 studentů maturitního ročníku pokusilo složit zkoušku na úrovni C1 Advanced (CAE) a 15 studentů z téhož ročníku zkoušku na úrovni B2 First (FCE) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Všichni studenti zkoušku úspěšně složili a získali mezinárodně uznávaný jazykový certifikát. Tento certifikát jim umožní nejen nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka, ale rovněž nabízí další výhody pro jejich nadcházející studium či budoucí povolání. Certifikáty jsou uznávány na univerzitách v anglicky mluvících zemích a také zaměstnavateli po celém světě. Mohou pomoci k získání extra bodů v přijímacím řízení na některých vysokých školách v ČR nebo k prominutí povinného kurzu jazyka při studiu na univerzitě.

Ve zkoušce C1 Advanced (CAE) získali čtyři studenti více než 200 bodů (hodnocení A), a dosáhli tak nejvyšší jazykové úrovně C2 Proficiency (CPE). Sedm studentů získalo více než 193 bodů (hodnocení B). Ve zkoušce B2 First (FCE) získali tři studenti více než 180 bodů (hodnocení A), dosáhli tedy jazykové úrovně C1 Advanced (CAE). Pět studentů získalo více než 173 bodů (hodnocení B).

Všem studentům blahopřejeme k jejich úspěchu. 

Úspěch žáků GVM v soutěži Best in English 2021

Best in English 2021Konec roku 2021 přinesl našemu gymnáziu výrazné výsledky v mezinárodní internetové soutěži Best in English, která proběhla 26. 11. za účasti 35 našich studentů. Celkově se soutěže, která již daleko překročila hranice Evropské unie, zúčastnilo 17 223 studentů z 595 škol a 32 zemí.

V soutěži se testovalo čtení s porozuměním, poslech a znalost gramatiky, o výsledku rozhodoval nejen počet bodů, ale i dosažený čas. Nejlépe si vedli Tomáš Votava ze 7. A (41. místo v ČR, 155. místo ve světě), Adam Simajchl z 8. A (46. místo v ČR, 168. místo ve světě) a Dominik Oulehla z 8. A (120. místo v ČR a 457. místo ve světě). K výbornému celkovému umístění školy dále přispěli Adéla Kubíčková ze 7. A, Lucie Kunčarová z 3. C, Ondřej Říha a Klára Duchovná – oba z 6. A – a Jana Čermáková z 8. A. Jan Norman Taylor se stal vítězem Special Category určené pro soutěžící s odlišným jazykovým zázemím.

Gymnázium Velké Meziříčí skončilo na 12. místě v ČR, a ocitlo se tak mezi top 20 českými školami v soutěži. Dále získalo 43. místo ve světě a nejlepší umístění jako pdfprvní škola regionu (567 KB).

 Best in English 2021 Best in English 2021

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyceV době komunikace a vzdělávání on-line formou proběhla také konverzační soutěž v anglickém jazyce s využitím platformy Teams. Naši studenti se zapojili do tří kategorií soutěže. V okresním kole v kategorii I. B zaujala krásné první místo Nguyet Anh (2. A), v kategorii II. B vybojoval Jakub Kliment (4. A) druhé místo a v kategorii III. B se Lucie Kunčarová (2. C) umístila na třetí příčce.

Všem studentům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Anglický jazyk

Odpoledne otevřených dveří 2022

Znalost cizího jazyka, zejména anglického, patří v dnešní době mezi jednu ze základních schopností, které pomáhají uplatnit získané dovednosti v odborných předmětech, a to nejenom na univerzitách, při pobytu v zahraničí, ale i v samotném povolání.

Od prvních ročníků jsou studenti vedeni k neustálému prohlubování veškerých jazykových dovedností k mezinárodní úrovni B1/B2, C1 (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Dále k úspěšnému složení maturitní zkoušky a také k absolvování zkoušek FCE a CAE. Díky spolupráci naší školy s jazykovou školou P.A.R.K. je možno si zvolenou mezinárodní zkoušku nanečisto vyzkoušet v prostorách našeho gymnázia a následně složit reálnou zkoušku a získat certifikát.

Ve třetím a čtvrtém ročníku je předmět anglický jazyk doplněn o předmět konverzace v anglickém jazyce, kde žáci zdokonalují a rozvíjejí doposud získané znalosti a upevňují si komunikační dovednosti ve všech oblastech každodenního života. Navíc je doplňují o reálie anglicky mluvících zemí a získávají povědomí o odlišných kulturách.

Časová dotace

 

Nižší

Vyšší

Ročník

1

2

3

4

1

2

3

4

Počet hodin

4

4

3

3

4

3

3+2

3+2


Studenti mají možnost poměřit své znalosti v:

  • konverzační soutěži,
  • Best in English (online se zahraničními studenty),

 Diplom - Best in English, 2021

 

 

 

a obohatit se o zážitky na:

  • divadelním představení v anglickém jazyce,
  • besedě s rodilým mluvčím,
  • besedách o možnostech studia v zahraničí (Unilink, Czech us, ...),
  • poznávacím zájezdu do Velké Británie a do Skotska,
  • výměnném pobytu v zahraničí

Učební plány předmětů

On-line přenos - středa 2. února 2022 od 15.00 do 15.30 hodin - případné dotazy k maturitě z AJ, exkurzím, výletům, ... zodpoví Jana Taylor a Dita Massey

 Učebnice pro vyšší gymnázium - Konverzace v anglickém jazyce 1, 2Učebnice pro nižší i vyšší gymnáziumUčebnice pro nižší gymnáziumScotland, HighlandsScotland, HighlandsOdpoledne otevřených dveří v učebně AJ s Dominique Sheridan z AustrálieOdpoledne otevřených dveří v učebně AJBeseda o Austrálii s Professor Janet-McDonald, univerzita v BrisbaneBeseda o Austrálii s Professor Janet-McDonald, univerzita v BrisbaneVýuka AJ s Dominique Sheridan z AustrálieAnglie

Exkurze v Poexu se studenty z ItálieVýměnný pobyt v ItáliiSkotská výprava za LochneskouNávštěva Stonehenge

Učebna AJ - loňské odpoledne otevřených dveří 

 

 

 

 

BEST IN ENGLISH 2019

Best in EnglishMezinárodní internetová soutěž v anglickém jazyce se díky využití moderních technologií stává stále populárnější. Její snadná dostupnost umožňuje zapojit se i menším školám a poměřit své výsledky s velkým vzorkem studentů. Letos se soutěže celkově zúčastnilo 16 462 studentů z 624 škol a 250 zemí. Nejpočetněji byla zastoupena Česká republika s více jak 6000 studenty a téměř 250 školami.

Za Gymnázium Velké Meziříčí soutěžilo 26 studentů, podle regulí soutěže byly rozhodující výsledky prvních deseti. Výbornými výkony tak pomohli škole získat zatím nejlepší umístění za poslední tři roky, kdy jsme se do soutěže Best in English zapojili. Škola získala 84. místo z 624 celkově zúčastněných škol, 30. místo  mezi českými školami a 2. místo v regionu.

Nejvyšší počet bodů získal Jan Turza z 8. A, který vybojoval 42. místo mezi zúčastněnými studenty z ČR a 134. místo mezi všemi účastníky včetně zahraničních.

                                                                                                   Irena Bachrová

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru