Komise De, OV, VV, HV a latiny

Složení předmětové komise De, VV, ...

Předseda:

Mgr. Barbora Štindlová - vedoucí oddělení dějepisu

Členové:

PaedDr. Eva Kočí Valová - vedoucí oddělení výtvarné výchovy

Mgr. Dagmar Handová Navrátilová - vedoucí oddělení latiny

Mgr. Markéta Rosová Prudíková, Ph.D. - vedoucí oddělení hudební výchovy

Mgr. Ilona Pokorná - vedoucí oddělení OV, ZSV

Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Ladislava Fialková, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Marcela Pospíšilová, Mgr. Tereza Hammerová

 

Projektový den k 17. listopadu

V pondělí 17. listopadu slavila Česká republika státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. Protože tyto hodnoty považujeme za nesmírně důležité stejně jako úsilí o ně, rozhodli se pedagogové našeho gymnázia ve spolupráci se Studentskou radou odkaz tohoto dne připomenout v pátek 14. listopadu formou projektového dne. Studenti měli akci vnímat jako odrazový můstek pro vlastní bádání a studium let minulých a pátrání třeba i ve vlastních rodinných materiálech a zdrojích.

Celý článek včetně fotografií – pdfProjektový den k 17. listopadu.

Pěvecký sbor GVM

Od školního roku 2014/2015 působí na škole pěvecký sbor, který je tvořen studenty téměř všech ročníků a stále přijímá nové členy. Zkoušky probíhají pravidelně každou středu odpoledne.

Podrobnější informace v článku: pdfPěvecký sbor GVM

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru