Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999.

Žadatel o informaci uhradí náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli apod. ve výši 100 Kč/hod (nebo poměrnou část).

Sazby za kopírování:

Formát A4 1,50 Kč/str. 3,- Kč oboustranně
Formát A3 3 Kč/str. 6,- Kč oboustranně


Sazba za vystavení jednoho druhopisu vysvědčení: 50 Kč

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru