Přeskočit navigaci
 
Titulní strana Historie školy
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Historie školy

budova-blackwhite„Vůdčí kruhové města Velkého Meziříčí i širokého okresu velkomeziříčského záhy seznali, že jest střední škola, zejména pak reálka, pro obyvatelstvo chudičkých hornatých krajů českomoravského pohoří životní potřebou.“

A tak se 27. března roku 1899 usnesl zemský sněm zřídit ve Velkém Meziříčí vyšší zemskou reálku. 26. července roku devatenáctistého byl položen základní kámen nové budovy reálky a 21. září následujícího roku byla budova slavnostně otevřena. Travnatá pláň na úpatí Fajtova kopce a v blízkosti královské silnice se stala místem symbolické proměny – namísto pustiny stánek vzdělanosti. Důstojná, mohutná, elegantní budova. Klasický ráz, secesní nádech, chlouba, pýcha a dominanta města.

Dnes stejně jako před sto lety. Během své existence změnila tato škola několikrát svůj název, měnily se tváře profesorů a studentů jí procházejících. Do dění ve škole se promítaly historické události, kterých 20. století přineslo mnoho. Přesto v každém období nesla a nese tato škola to nejdůležitější poslání vzdělanosti – připravovat moudré, kultivované a vnímavé studenty nejen pro další studium, ale především pro život. Sté výročí založení velkomeziříčského gymnázia jsme si slavnostně připomněli 26. června 1999.

Ohlasy k vydanému Almanachu ke 110. výročí založení školy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Vzpomínky doc. Ing. Václava Kafky, CSc., na studium na Gymnáziu Velké Meziříčí.

 

Seznam absolventů dle tříd

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Seznam všech absolventů dle tříd (1906 - 2008) (500 Kb)

Sestavili: Pavel Dvořák, Jana Homolová, Eva Marková, Marie Syslová

Obracíme se s prosbou na ty, kdo najde chybné údaje, aby je sdělil pro potřebu dalších, přesnějších seznamů na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
 

Abecední seznam absolventů

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Abecední seznam všech absolventů (1906 - 2008) (849 Kb)

Sestavili: Pavel Dvořák, Jana Homolová, Eva Marková, Richard Smutný, Marie Syslová

Obracíme se s prosbou na ty, kdo najde chybné údaje, aby je sdělil pro potřebu dalších, přesnějších seznamů na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
 

Názvy škol od jejího založení do současnosti

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

zemská vyšší reálka 1899 – 1929
zemské reformní reálné gymnázium 1929 – 1938
státní reformní reálné gymnázium 1939 – 1941
reálné gymnázium 1941 – 1945
státní reálné gymnázium 1945 – 1948
reálné gymnázium 1948 – 1949
gymnázium 1949 – 1953
jedenáctiletá střední škola 1953 – 1960
střední všeobecně vzdělávací škola 1961 – 1969
gymnázium 1969 – dosud

Sestavila Barbora Štindlová

 
 

Ředitelé školy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Reditel_Horvat_Zikmund

Horváth Zikmund
1899 – 1909
Jordánek Vincenc 1909 – 1929
Cvetler František 1929 – 1940
Štěpánek František 1940 – 1948
Kučera Cyril 1948 – 1951
Ptáček Bohumil 1951 – 1953
Žďárský Vladimír 1953 – 1979
Porazil Zdeněk, Mgr. 1979 – 1994
Pavlík Jaromír, Mgr. 1994 – 1997
Komárková Dana, PhDr. 1997
Trojánek Aleš, RNDr. 1997 – dosud
 
 

Kalendárium aneb 110 let v datech a faktech

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

G_04_Historická data a mezníky naší školy

1848 – počátek snah meziříčských měšťanů o zřízení střední školy

1866 – neúspěšná žádost přednesená císaři Františku Josefu I. v Jihlavě

Číst dále: Kalendárium aneb 110 let v datech a faktech

 
 

Studenti na velkomeziříčském gymnáziu

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Do nově zřízené reálky nastoupilo ve školním roce 1899/1900 dvaaosmdesát chlapců z širokého okolí. Protože sociální podmínky studentů nebyly vždy příznivé, založili představitelé reálky a města již v tomto roce „Spolek pro podporování chudých žáků zemské vyšší reálky ve Velkém Meziříčí“. Žáci se však snažili získávat finanční prostředky i vlastními silami. Pořádaly se hudební a pěvecké akademie, orchestrální koncerty, veřejná tělocvičná vystoupení nebo třeba vánoční sbírky, jejichž výtěžek byl rozdělen mezi nemajetné studenty. Nezanedbatelná zlepšení žákům přineslo i Rodičovské sdružení, založené ve školním roce 1930/1931, díky němuž byli rodiče informováni o životě svých dětí ve škole a které prosadilo pravidelné lékařské prohlídky studentstva. Velkou událostí pak byl příchod dívek na reálku. Stalo se tak už v roce 1908/1909, kdy vyučování začala za zvláštních nařízení navštěvovat první čtyři děvčata. V roce 1918/1919 vzala veškerá omezení za své a dívky se staly řádnými žákyněmi.

Číst dále: Studenti na velkomeziříčském gymnáziu

 
 

Profesoři v historii školy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Profesorů se na škole vystřídalo opravdu mnoho. Neměli bychom zapomínat na jména těch prvních osmi průkopníků, kteří se zasloužili o šíření vzdělanosti mezi studenty našeho kraje. Ředitel Zikmund Horváth se tehdy opíral o své kolegy: Antonína Kolovrátka, Karla Vystrčila, Bohdana Ptáčka, Františka Veselého, Josefa Dufka, Josefa Fajtu a Jana Mašína. Někteří učitelé se na škole rychle střídali – byli povoláni na prezenční vojenskou službu a z ní se nevrátili na původní působiště, nebo je úřady umístily jinam apod. Už v prvních letech však do učitelského sboru přibyly také „stálice“, které své místo dlouhou dobu neopustily. Teprve od školního roku 1920/1921 se na velkomeziříčské reálce setkáváme také s ženami učitelkami.

Číst dále: Profesoři v historii školy

 
 

Proměny školy během století

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

G_08_V letech 1899–1929 nesla škola název zemská vyšší reálka a šlo o typ školy, kde převažovaly přírodovědné a technické předměty nad humanitními. To souviselo s potřebou technicky vzdělaných lidí, kteří pomohou do převážně zemědělského kraje přinést průmysl. Svůj název a zaměření však škola do dnešních dnů několikrát změnila. V roce 1929 byla škola přejmenována na zemské reformní reálné gymnázium. Studium se prodloužilo na osm let a změnila se skladba výuky, přičemž došlo k rovnoměrnějšímu rozložení přírodovědně-matematického a jazykově-historického učiva. V roce 1939 se škola stala státním reformním gymnáziem, což naznačuje, že šlo o první pokus o postátnění ústavu. Tyto snahy však byly uskutečněny jen částečně, pod péči státu přešel učitelský sbor, nikoli budova a její zařízení.

Číst dále: Proměny školy během století

 
 

Více článků...

Strana 1 z 2

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Gymnázium
Velké Meziříčí

Sokolovská 235/27
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 839(49)
tel., fax ředitele: 566 521 600
e-mail: skola@gvm.cz
další kontakty

 

Bleskovky

 

Ankety

Byli byste pro zavedení školného na vysokých školách?